Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ansvariga i Krokom skyller på personalen

/
  • Äldre människor med stort vårdbehov i Krokoms kommun har en isolerad tillvaro som är betydligt torftigare än vad kommunen utlovar.  foto: scanpix

Annons

En enkät till Krokoms vårdanställda visar att kommunens äldre med stort vårdbehov har en isolerad tillvaro som är betydligt torftigare än vad kommunen utlovar. Underbemanning och resursbrist är en förklaring.

En annan är förvaltningsledningens oförmåga till dialog med vårdpersonalen. Nu måste Krokoms politiker ingripa!

”Äldre i Krokoms kommun ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt, ha tillgång till god vård och omsorg och kunna avsluta livet i värdighet”.

Det du just läste är ordagrant kommunens löfte till dem som vill tillbringa livets sista del i Krokom.

Jag har undersökt verksamheten på tre av kommunens fyra så kallade särskilda boenden. Där vårdas Krokoms cirka två hundra allra svagaste och mest utsatta åldringar. De är ofta multisjuka eller lider av någon form av demenssjukdom. Mitt engagemang började med att jag hade en nära anhörig i just denna situation.

Jag har bett undersköterskor och vårdbiträden beskriva både sin egen arbetssituation och hur de upplever de äldres situation. Av totalt 50 enkätsvar framgår att personalens arbetssituation är hårt pressad. Många mår dåligt över att inte ha tid att prata med de gamla eller sitta hos dem en extra stund. SAMTLIGA menar att de gamla saknar en meningsfull vardag eller ett liv med fullvärdigt socialt innehåll.

I flertalet enkätsvar används ordet förvaring. Jämför det med kommunens löfte att Krokoms äldre ska få avsluta livet i värdighet.

Våra två hundra svagaste och mest utsatta äldre förvaras. Varför?

En förklaring är att vårdbehovet ökar samtidigt som bemanningen minskar. Flera demensavdelningar har avvecklats, med följden att färre ska vårda fler. Ansvariga politiker och tjänstemän är medvetna om detta. Det är ett känt faktum att personaltätheten i Krokoms särskilda boenden ibland är lägre än socialnämndens egen norm.

Jag har talat med tjänstemän inom den sociala förvaltningen. Mitt intryck är att de lägger över ansvaret på vårdpersonalen, att Krokoms särskilda boenden skulle fungera tillfredsställande om personalen vore mer engagerad och såg andra sätt att arbeta.

Krokoms sociala förvaltning tycks bortse från att verksamheten är lågt bemannad även enligt de egna normerna. Istället talar de om att vårdpersonalen behöver lära sig att prioritera, vara flexibel och hitta smartare sätt att arbeta. De talar om en negativ kultur inom vården som är svår att förändra.

Denna attityd från arbetsgivarens sida vittnar om ett allvarligt ledningsproblem. Dialogen mellan förvaltningsledning och den vårdpersonal som förväntas ge de äldre en värdig tillvaro är mycket knapp. Vårdpersonalen berättar att de sällan eller aldrig får någon respons när de vill diskutera problem i verksamheten.

Krokoms politiker, ni måste börja kräva att vårdchef och övriga i förvaltningsledningen tar vara på vårdpersonalens kunskaper om verkligheten!

Våra allra mest utsatta äldre skriver inga debattartiklar eller medborgarförslag. För att rimliga löften om ett värdigt liv ska kunna infrias måste vi ta hand om dem ändå.

Tina Stafrén

Medborgare i Krokom och nära anhörig till en fd brukare på ett av kommunens särskilda boenden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons