Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi är trötta, arbetsmotivationen i sjunkande och många har stressymptom – Arbetsmiljön hotar patientsäkerheten

Senaste tiden har det varit en intensiv debatt om arbetsvillkoren för personalen på Region Jämtland Härjedalen. Sammanfattningsvis kan man säga att debatten främst handlar om den psykosociala arbetsmiljön för personalen. Att personalen framhäver vikten av en bra arbetsmiljö är naturligt men även Socialstyrelsen påpekar att den är viktig och då ur patientsäkerhetsperspektiv. De har tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024.

Det står bland annat följande:

Socialstyrelsens handlingsplan för ökad patientsäkerhet - en dröm

”God patientsäkerhet och kvalitet utvecklas bäst i organisationer med god arbetsmiljö och psykologisk trygghet. Faktorer som inte är vårdnära som har stor inverkan på patientsäkerheten är resursfördelning, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och principer för schemaläggning och bemanning.”

”Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete och med hög arbetsmotivation och behöver ges möjlighet till reflektion i det dagliga arbetet. Stress, arbetsbelastning och bristande återhämtning är exempel på faktorer som påverkar möjligheten att utföra arbetet på ett säkert sätt. Kunskap om arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten är med andra ord centralt”.

Verkligheten

Hur stämmer ovanstående med verkligheten? Och vilka konsekvenser ser vi av den nuvarande situationen? Vår utgångspunkt är lungavdelningen och de senaste årens utmaningar. Vi har bland annat varit med om följande:

Lungenheten har haft läkarbrist i flera år vilket minskar kontinuiteten i vården och ansvaret för övrig vårdpersonal ökar.

Lungavdelningen har haft brist på fast anställda sjuksköterskor vilket medfört ökad ansvar och arbetsbörda för övrig personal.

Vi har flera somrar fått flytta till annan avdelning. Att planera flytt, riva upp samarbetet i teamet, att anpassa gruppen till en annan grupp, sämre vård till våra patienter, att inte hitta samt att inte ha bra lokaler tar enormt mycket energi.

Mer arbete till avdelningens personal eftersom städavdelningen minskat sin hjälp med tex slutstädning och bäddning av sängar.

Lika som andra enheter på sjukhuset har vi använt mycket tid och energi för att utveckla verksamheten för att sedan inse att det att inte blir av på grund av nya besparingar.

Arbetstidsmodeller har blivit uppsagda på hela sjukhuset vilket innebär att personalen nu får jobba mer tid med mindre ersättning.

Regionen gjorde en egen tolkning av villkoren för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor vilket innebär att väldigt få sjuksköterskor fick ta del av detta. Detta främjar inte de ungas lust att stanna kvar eller de erfarnas motivation.

Vi lever under ett ständigt hot om att vår enhet inte får vara kvar som den är eftersom vi är en liten enhet. Vi har mindre vårdplatser än ledningen anser optimal men vi har dagtid mycket poliklinisk verksamhet som är väl integrerat i avdelningens arbete och som ger en optimal vårdkedja och trygghet för patienter och för personal.

Lungavdelningen ska förbereda sig för att bli vårdavdelning för patienter med Coronavirus.

Vi har fått veta att vi åter ska flytta till annan avdelning i sommar. Beslutet togs utan att en risk- och konsekvensanalys är gjord (arbetet har påbörjats nu) och utan att följa gängse samverkansavtal. Vi har efterfrågat den ekonomiska vinsten med denna flytt men inte fått svar. Vår områdeschef förstår inte hur vi kan må dåligt av en flytt och anser den genomförbar trots personalens oro och stress.

Slutsats

Vi är människor och kan inte nollställas för varje negativ händelse och sammantaget har belastningen blivit för stor. Vi är trötta, arbetsmotivationen i sjunkande och många har stressymptom. Detta är verkligheten även om arbetsledningen inte verkar vilja inse detta.

Vi kan bara konstatera att det är väldigt långt mellan de ovanstående beskrivna faktorerna för bra patientsäkerhet och vår verklighet. Vi anser att patientsäkerheten nu är hotad på grund av vår arbetsmiljö.

Åtgärder

Vi begär inte mycket - en rimlig arbetsmiljö med arbetsro och en arbetstidsmodell som tidigare. Enkla snabba åtgärder för ökad patientsäkerhet och hälsa för personalen på lungavdelningen är att ställa in flytten i sommar och återgå till vår tidigare arbetstidsmodell tills en annan likvärdig modell är framtagen. På sikt ser vi och förmodligen andra anställda inom regionen fram emot en plan för en bra arbetsmiljö och därmed en ökad patientsäkerhet.

Handlingsplaner, författningar och rutiner i all ära, det är personalen som är redskapen för genomförande så ta hand om oss, om inte för vår skull så för patienternas.

Personalen på lungavdelningen Östersunds sjukhus

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel