Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Större barngrupper – färre lärare

Jag har i spöregn cyklat till jobbet halv åtta och öppnat dörren till förskolans entré. Jag möts av en del morgontrötta, stressade föräldrar. Innan jag hinner komma in på min avdelning hör jag glada röster ropa "hej Marielle".

Varje dag får jag kramar av barnen där jag jobbar. Jag får höra att jag är deras kompis och att de tycker om mig. Jag tröstar dem när de är ledsna. Barnen känner tillit till mig, jag känner ett stort ansvar att vara den de förväntar att jag ska vara.

En stark självkänsla skapar förutsättningar för barns inlärningsmöjligheter. För att barn ska känna sig värdefulla och betydelsefulla behöver de bli bemötta med respekt och få en stabil och trygg grund att stå på. Genom sådant bemötande kan man främja att barnen ser på sig själva som värdefulla och betydelsefulla.

Såväl läroplanen som forskning betonar värdet av trygga kontakter, begränsat antal relationer som en grundsten för de små barnens språkliga, kognitiva och sociala utveckling.

Det finns en stor oro hos förskollärare och rektorer gällande arbetsbelastning och barngruppens storlek, en frustration och otillräcklighet över att inte ha de resurser som behövs för att bedriva undervisning i förskolan. Det äventyrar inte bara personalens välmående utan även barnens. Ökade kostnader i förskolan och skolan kompenseras inte fullt ut av ökad budget för verksamheterna. Det här är ett sätt för politiker att kringgå påståenden om satsningar.

Politiker har lagt “effektiviseringskrav” på förskolan och skolan samtidigt som de förväntar sig att samma eller högre kvalitet ska nås med ständigt sämre ekonomiska förutsättningar. På många av landets förskolor råder vikariestopp, man får inom högst begränsade restriktioner tillåtelse att ta in vikarie när ordinarie personal är frånvarande. Statistik som skolverket visar är att i dag är 160 per 1 000 lärare sjukskrivna. Det saknas 65 000 utbildade lärare. Ca 80 000 lärare kommer att saknas 2020. Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procent sedan 2014. Konsekvenserna för personal som är sjukskrivna är inte bara lägre/förlorad inkomst utan också sämre pension, sämre livskvalitet och en saknad av sitt jobb. Jag älskar mitt jobb som jag känner en stolthet och glädje över varje dag.

2018 var mer än en halv miljon barn inskrivna i förskolan. Det var en ökning med närmare 8 000 barn jämfört med 2017.

Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn i grupperna. Genomsnittet för den åldersgruppen var 12,6 barn 2018.

För 4-5-åringar är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland dessa barn var 16,1.

I en grupp där redan 16-20 barn ingår gör ett enda barn stor skillnad. Utbildning i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Socialstyrelsen gjorde en undersökning 2018 som visade att den psykiska ohälsan fördubblats under 10 år. 190 000 barn och ungdomar lever med någon form av psykisk ohälsa.

Jag har alltid brunnit extra för att föra talan för de som inte själva har möjlighet att göra sina röster hörda. De här barnen behöver inte talas för. De talar klart och tydligt om vad de själva vill och vad de mår bra av. Problemet är att politiker inte verka lyssna? Barnens framtid är nu, det är fruktansvärt om de berövas på den.

Marielle Högberg Sjöman leg. förskollärare

Fotnot: Skribenten är anställd som legitimerad förskollärare i Jönköpings kommun. Hon är även fackligt ombud. " Jag har inte arbetat så många år i förskolan, men jag märker en stor skillnad på barngruppens storlek och krav på kvalitet, kompetensutveckling och genomförande. Jag brinner för att ha en väl fungerande arbetsmiljö för personal och barn på förskolan. En av anledningarna till att jag skrivit min debattartikel är att kraven på förskollärare och rektorer blivit för tungt. Jag vill se en förändring och en större satsning på förskola/skola. Vi bygger barnens framtid nu och förskolan är en stor och viktig del". tillägger hon. Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Expressen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel