Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Så räddas Krokoms skolor

På Aspås och Rödöns skolor är samtliga lärare behöriga, det är lätt att rekrytera och skolorna har uppvisat mycket goda resultat under lång tid. Kort sagt är det två mycket välfungerande skolor med hög kvalitet.

Aspås och Rödön är utöver det två starka tillväxtorter. Sedan 2005 har Aspås befolkning ökat med 42 procent och skolan fördubblat sitt barnantal sedan 2006. Den tillväxt som skett i Aspås och Rödön de senaste åren har även gjort det helt utan kommunens “förtjänst”. Vilket betyder att det inte är kommunen som har styckat av och sålt tomter eller byggt nya bostäder, vilket har skett i Ås och Dvärsätt. Tillväxten har istället skett helt organiskt, vilket visar på orternas stora attraktivitet och egna förmåga att skapa växtkraft.

Kommundirektör Jonas Törngren har i tidigare uttalande hävdat att han inte tror att en flytt av skolorna från Rödön och Aspås skulle påverka tillväxten, något som dementeras av erfarna mäklare som har intervjuats. Bodil Gisslén Sundelin på Länsfastigheter svarar följande på frågan hur orterna skulle påverkas om skolorna i Aspås och Rödön läggs ner och istället hänvisas till Krokom och Dvärsätt: “Skulle inte skolorna finnas kvar skulle bosättningen minska betydligt.”. Björn Löfgren, Storsjömäklarna säger: “Priserna skulle inte utvecklas lika positivt som i andra delar av kommunen där skolor finns. På sikt så utarmas bygden och priserna stagnerar med största sannolikhet.”

I Krokoms kommuns tillväxtstrategi står att kommunens målsättning är att växa till 16 000 invånare till 2030. Betänk nu att ingen av tomterna i det nyetablerade området Kvarna i Krokom är såld, ett år efter tomtsläpp, medan tomter i Rödön och Aspås är väldigt attraktiva. Därför bör politik och tjänstemän funderar över vart personer vill och väljer att bosätta sig i de södra delarna av kommunen. Som jämförelse kan nämnas att den senaste tomten i Aspås som låg ute till öppen försäljning, såldes inom 48 timmar. Landsbygd med närhet till Östersund har i sig ett stort attraktionsvärde. Därför ställer vi oss frågande till tjänstemännens förslag att förlägga alla tre skolor med så liten geografisk spridning? Man har i förslaget lagt samtliga framtida skolor i södra Krokom väldigt nära varandra i ett ”pärlband” längs E 14 i orter som är näst intill identiska.

Vårt alternativa förslag till ny skolstruktur i Krokom syftar till att nå en större geografisk spridning av skolor i kommunens södra delar. De skolor som idag ligger allra närmast varandra är Krokom och Dvärsätt. Det är sannolikt att dessa två orter kommer att växa ihop på sikt. Vårt alternativ till lösning är därför: Placera en ny skola mellan Dvärsätt och Krokom. På så sätt får alla barn i området Krokom/Dvärsätt gång- och cykelavstånd till skolan. Det skulle innebära att fler barn har trygg och kort väg till sin skola. Det skulle öka attraktiviteten i både Dvärsätt, Krokom, Aspås och Rödön, och därigenom gynna tillväxten där störst möjligheter finns.

Rödöns upptagningsområde kan utökas till fler delar av Rödön och Ytterån. Aspås kan få utökat upptagningsområde med Nordannälden och Aspåsböle.

Låt Aspås och Rödöns skolor ta över förskolornas lokaler och bygg nya förskolor. Nuvarande förskolor ligger i direkt anslutning till skolorna, men varken förskolan på Rödön eller Aspås har lokaler som är ändamålsenliga för förskoleverksamhet. T.ex. är det problematiskt för yngre barn att en av avdelningarna ligger en trappa upp. Förskolan i Rödön är för liten, har idag en avdelning inhyst i en provisorisk paviljong och kommer oavsett att behöva byggas ut.

Med vårt förslag kommer kommunen endast behöva bygga en ny skola och eventuellt två förskolor. I kommunens eget förslag måste man bygga två nya grundskolor och en förskola i Rödön. Grundskolor är långt mycket dyrare att bygga än förskolor. Vårt förslag är därför väsentligt billigare rörande byggnads- och investeringskostnader. Utöver det blir resultatet även minskade kostnader för skolskjuts.

Bygg på det som fungerar! Bygg en hållbar skolstruktur som håller på lång sikt i södra Krokom. Bygg på de skolor och orter som redan idag har goda resultat, lätt att rekrytera, hög kvalitet och tillväxt! Aspås och Rödön kommer fortsätta ge växtkraft till hela Krokom om skolorna finns kvar och orterna ges förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Medlemmar i gruppen “Aspås vi ger Krokom växtkraft”

Ulrika Winberg, Lars Boogh, Liselott och Joakim Halvarsson, Mikael Norberg-Winberg, Kristina Söderlund, Anna Holmberg.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel