Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Rädda dricksvattnet i Storsjön

Gunnar Jacks dog i september 2019. Han var professor emeritus vid mark-och vattenteknik på KTH i Stockholm. Han hade en djup insikt i ämnet global vattenförsörjning och hade under flera perioder arbetat med vattenförsörjningsprojekt utomlands, framförallt i Indien och Bangladesh. Han verkade som professor i geologi och mineralogi.

2019 skrev han en insändare i Länstidningen ”Mycket från en gruva läcker ut i sjön”. Enligt den undersökning som KTH gjorde av miljön vid Oviken så finns det inte några problem trots mängden metaller som finns i alunskiffer. Det är när man genom gruvdrift bryter alunskiffer som det blir problem. Det har skett flera gruvbrytningsprojekt med katastrofala föroreningar som följd. ”Men exemplen från Ranstad, Kumla och Talvivaara borde avskräcka. Det blir kvar 10-20 procent av metallerna i avfallet och de kommer att läcka ut i Storsjön då flertalet är mycket rörliga, enligt våra studier.”

Det har varit svårt att hindra Coronasmittan från att sprida sig och många anser att vår beredskap ifråga om intensivvårdsplatser, sjukvårdsutrustning och skyddsutrustning varit bristfällig. Coronaviruset är dock en i tiden begränsad epidemi.

Om vi tillåter föroreningar i Storsjön så blir skadorna stora och är extremt svåra att sanera bort. Vi har den kunskapen men har vi beredskapen i Jämtland att förhindra att denna skada sker?

För att höja beredskapen måste vi höja kunskapsnivån och medvetenheten om vattnets betydelse och det hot som riktas mot Storsjöns vatten till alla i Jämtlands län och speciellt hos de kommuninnevånare vars kommuner gränsar emot och är beroende av vatten från Storsjön.

Detta behöver göras av de fyra kommunerna:

# Ansöka hos Länsstyrelsen att göra hela Storsjön till ett vattenskyddsområde.

# Taga kontakt med mark- och vattenteknikavdelningen vid KTH och begära att sakkunnig professor där sammanställer ovanstående omnämnda undersökningar och riskbedömningar ifråga om gruvbrytning i Oviken, gärna om denne sakkunnige kunde taga kontakt med andra geologer/mineraloger som uttryckt denna risk för att de också skulle kunna underteckna denna skrivelse.

# Uppmuntra samtliga skolor i kommunerna att lära sina elever allt om i vattnets betydelse, vattnets kretslopp, Storsjön

# Ordna en vattnets och Storsjöns dag med en tävling för olika skolklasser att bygga en fontän

# Be LT och ÖP utlysa en tävling för bildskapare att göra en tavla/bild med temat Storsjön – hotat vatten

# Be ÖP/LT utlysa en tävling för vissångare/låtskrivare om bevarande av vår vackra sjö

# Ge uppdrag åt Filmpool Jämtland att göra en kortare film om Storsjön utifrån vetenskaplig kunskap om hotet mot Storsjön och en beskrivning av de värden som en så stor sjö med rent vatten har

# Be Storsjöyran att ha Storsjöns bevarande som ett av festivalens teman i år. Vad skulle det betyda för Storsjöyrans attraktionskraft om Storsjön blev förorenad?

Kjell Ellert

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel