Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Rädda de svenska lövträden

Almen håller långsamt på att bli utrotad från Sverige och Europa p.g.a. en främmande svampsjukdom. Försvinner den så försvinner även ett hundratal andra arter som är beroende av almen. Enligt Artdatabanken är 60 arter helt specialiserade på alm och för många andra är den viktig. Även asken mår mycket dåligt p.g.a. en svampsjukdom. Enligt Artdatabanken är också våra träd särskilt viktiga värdarter för den biologiska mångfalden.

Naturvårdsverket (NV), Länsstyrelsen Gotland och Skogsstyrelsen har bedrivit ett projekt för att bekämpa spridningen av almsjukan på Gotland. Det har inte gått att utrota almsjukan trots en kraftsamling. Nu överväger NV, som fördelar pengarna, att ge upp eftersom det inte finns något förslag till långsiktig lösning. Som ett sista halmstrå bedriver Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbete med bl.a. kunskapsinhämtning i hopp om att kunna övertyga NV om att det finns en möjlighet att lyckas långsiktigt med bekämpningsåtgärder. NV ska sedan ta det definitiva beslutet för almens öde.

Samtidigt tittar regeringen bara på. Detta blev tydligt i en interpellationsdebatt mellan miljöministern och undertecknad, i riksdagen den 6 mars. Sverigedemokraterna vill bekosta ett naturanpassat växtförädlingsprojekt som skulle ge almarna resistens, på samma sätt som USA räddar den amerikanska kastanjen. Vi uppskattar att för i storleksordningen 100 miljoner kronor över femton år skulle man rädda almen och därmed det hundratal andra arter som är beroende av den. Och inte bara på Gotland. Det betyder ca. 1 miljon kronor per art. Finns det någon annan miljöåtgärd som är så effektiv? Lyfter vi blicken ser vi att även andra trädarter är hotade och att den ökade handeln i världen kommer att leda till att fler sjukdomar kommer till Sverige i framtiden. Om man inte ser till att hitta långsiktiga lösningar på dessa problem kommer svensk natur att utarmas. Varken generell miljöpolitik eller klimatpolitik kan rädda almen och andra trädarter som kan komma att drabbas. Det behövs riktade satsningar.

Regeringen bedriver generellt en miljöpolitik som skapar engagemang. Det är bra, men den måste uppdateras och bejaka nya metoder. En miljöpolitik som skapar engagemang utan att leverera lösningar kommer att bli förödande för miljöengagemanget i framtiden.

Det är viktigt att regeringen tar frågan om almsjukan och de svenska lövträdarternas överlevnad på allvar, intresserar sig för en långsiktig lösning och inser att Sverigedemokraternas förslag är en oerhört effektiv miljöåtgärd.

Staffan Eklöf (SD)

Mats Nordberg (SD)

Riksdagsledamöter miljö- och jordbruksutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel