Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Örndalen skulle ge många jobb

Annons

Många av oss som bor i Härjedalen ser med förvåning på den kamp som pågått under många år mellan intressenterna och miljödomstolarna om möjligheten att skapa ett nytt fritidsområde i den del av Skorvdalen som lämpar sig för turistisk verksamhet.

Vi har sett fram emot att en glesbygdskommun som Härjedalen ska kunna stärka besöksnäringen. Turismen är den näring som har bäst förutsättningar att utvecklas i den miljö och det geografiska läge vi befinner oss. Det vet vi sedan länge eftersom vi har många framgångsrika företag i branschen.

Projektet Örndalen är väl genomarbetat och har en väl genomtänkt plan för den verksamhet som planeras. Den har godkänts av kommunen och länsstyrelsen och anses viktig för utvecklingen av den lokala arbetsmarknaden. De flesta som bor i området är positiva till projektet.

Det som bekymrar oss är det motstånd till projektet som kommer utifrån. De överklaganden som inlämnats till miljödomstolen har ingen lokal förankring. De som överklagar påverkar direkt och indirekt den lokala arbetsmarknaden och möjligheten att försörja sig där man bor.

Örnarna har oförskyllt blivit inblandade på ett sätt som enligt min mening saknar alla proportioner. Kungsörnen uppfyller väl de antal individer som riksdagen fastställt ska vara den nationella nivån i Sverige. Trots detta överklagar man på individnivå och på enskilda platser.

Projektledningen har reviderat projektet flera gånger. Man har tagit till sig de synpunkter som lämnats in och utifrån önskemålen minskat ytor och ökat skyddsavstånd, föreslagit inrättande av fågelskyddsområde men det tycks ändå inte finnas någon gräns för vad man kan klaga på.

Det aktuella fjällområdet sträcker sig från Klövsjö till Vemhån via Vemdalsskalet och Björnrike. Där har byggts turistanläggningar sedan 1950–1960-talen. Örnar har funnits där hela tiden, i alla år, reproducerat och mått bra, flyttat lite ibland men är kvar trots att det nu är ett av Sveriges största turistområden. Örndalen kan vara det sista projektet i fjällområdet som lämpar sig för alpin skidåkning.

Turism är basnäring i Härjedalen. Den genererar många arbetstillfällen. Vi har inte sett någon annan bransch vara villig att satsa lika stora resurser som turistnäringen gjort genom åren.

Vi vill att projektet ska genomföras så snart som möjligt.

Den lagstiftning som tillämpas i det här ärendet innehåller en hel del bedömningar som gör att ingen kan hävda att man har rätt men man kan få rätt i domstol.

Det är vad vi hoppas på. Det är ett seriöst projekt som skapar sysselsättning och framtidstro.

Rune Berglund

Naturskyddsföreningen svarar Rune Berglund: Efter fyra domstolsbeslut som alla gått mot Örndalens planer och för bevarandet av kungsörnsreviret i Skorvdalen, finns inga tveksamheter längre om rättsläget i domstolarna! Alla överklaganden av domstolsbeslut har bolaget själv stått för! Och Nej, Rune Berglund, bolaget har inte visat någon lyhördhet alls för fakta och synpunkter från Sveriges samlade kungsörnsexpertis utan har istället föreslagit publika, men för örnarna helt meningslösa skyddsåtgärder som t.ex. fågelskyddsområden runt bon. Bevisligen har personerna bakom bolaget (Örndalen/Twin Valley) känt till reviret i Skorvdalen åtminstone sedan 2008 då översiktsplanen för Vemdalen Björnrike-området antogs. Trots en tydlig lagstiftning har man ändå valt att pumpa in miljontals kronor i ett från början dödsdömt projekt.

Örndalen medför med stor sannolikhet att ett av länets och Sveriges mest värdefulla kungsörnsrevir kommer att överges! Reviret ingår i en liten exklusiv grupp av revir i länet som lyckas med sina häckningar nästan varje år och som därigenom står för huvuddelen av ungproduktionen i länet. Trenden annars för länets örnar har under de senaste 20 åren varit negativ och örnstammen har nu nått gränsen för att vara långsiktigt hållbar såväl i länet som i Norrland i övrigt. Speciellt allvarlig är situationen i det fjällnära området.

Den planerade skidanläggningen är tänkt att ligga mitt i revirets kärnområde omgivet på korta avstånd av de tre starkt störningsexponerade boplatserna (om Örndalen blir verklighet!). Under flygningen mellan revirets jaktområden och boplatser blir örnarna tvungna att passera liftar, pister, hotell, stugområden, vägar, och detta under en tid i februari till april då örnarna är som mest störningskänsliga. Under de här månaderna förväntas anläggningen ta emot tusentals besökare.

Allt mer drastiska klimatprognoser samt starkt vikande siffror för ett av Örndalens viktigaste målgrupper (ryska skidturister) gör att bolaget i framtiden skulle konkurrera med andra skidanläggningar i regionen. Eftersom man inte heller har egna unika idéer för barmarksturism blir resultatet mest troligt en omflyttning av redan befintliga jobb i regionen och att få nya jobb tillskapas.

Ska vi verkligen offra ännu en fjälldalgång för skidturismen? När är det nog? För oss är det nog nu!

Naturskyddsföreningen (Riksförening, länsförbund och flera lokala kretsar) har tillsammans med andra föreningar kämpat för att rädda Skorvdalens örnrevir och återstående naturskogar (t.ex. längs Skorvan) sedan bolagets planer blev kända våren 2012. Det var vi i de lokala kretsarna som var först med att uppmärksamma örnarnas situation och det är vi som under alla år drivit motståndet mot Örndalen framgångsrikt framåt.

 

Bengt-Göran Carlsson, Åre Naturskyddsförening

Bengt Warensjö, Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen

Bror Österman, Naturskyddsföreningen i Nedre Härjedalen

Nora Lundblad, Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons