Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Om skolrockaden i Östersund: Hur driver alliansen sin skolpolitik egentligen?

 
Skolkaoset i Östersund
Visa alla artiklar

Den 9 september fick vi föräldrar information om den föreslagna skolrockaden som innebär att över 600 barn i Lugnviksskolan, Odenslundsskolan samt årskurs 4-6 i Norra skolan ska flyttas runt mellan olika skollokaler under en tvåårsperiod då Lugnviksskolan ska börja renoveras nästa höst. Förslaget presenterades endast två veckor innan beslut om investeringskostnader för evakueringsskola som ska tas den 24 september och beslut om skolrockaden den 30 september.

Föräldragruppen i Norra skolan har skrivit en bra insändare som vi föräldrar i Odenslundsskolan ställer oss helt bakom. Det här brevet är ett komplement till det som tidigare sagts i denna fråga.

Den snabba beslutsprocessen upplevs inte som något annat än en medveten politisk strategi att försvåra och förhindra för medborgarna att hinna förstå vad som händer eller att påverka beslutet. Mörkläggningen av Engelska skolan, nedläggningen av Körfältsskolan och nu denna snabba hantering av Odenslundsskolan och Norra skolan, visar på politikernas syn på medborgarna som några som kan köras över i viktiga beslutsfrågor.

Det är mycket svårt att förstå hur en så omfattande förändring med så stor påverkan på barn, familjer, kommunens ekonomi och miljö tillåtits förberedas på ett så oseriöst och oprofessionellt sätt. På informationsmöten med föräldrarna visade det sig att politikerna började arbeta aktivt med frågan först under senvåren. Inte förrän sista veckan i juli träffade de verksamhetschef Jan Colm för att överlämna uppdraget. Hans uppdrag var att dels se över antalet skolor och förskolor med mål att skapa färre och större kommunala skolbyggnader, och dels att förändringen skulle genomföras med en mycket snabb tidplan och till lägsta möjliga kostnad.

Uppdragets innehåll och förutsättningar innebär att det som är viktigt för barnen och familjerna helt uteslutits. Jan Colm beskrev att tjänstemännen med de förutsättningar som givits följt politikernas uppdrag bokstavligt. Man har helt bortsett från andra viktiga värden i barnens skolmiljö utöver vilka byggnader som ska användas, hur många elever som får plats i varje byggnad och hur de ska transporteras dit och därifrån. Det som är viktigt för barnens skol- och lärandemiljö har därmed begränsats till enbart en ren lokal- och logistikfråga, som dessutom innebär en otrolig flyttkarusell, farliga promenader/cykelvägar till/ från skolan och uppbrutna relationer och kontinuitet mellan barnen, lärarna, rektorer och föräldrarna. Barnens behov av trygghet och stabilitet offras till förmån för kortsiktiga ekonomiska prioriteringar. Om förslaget beslutas kommer Odenslundsskolan att ha barn som gått på fyra olika skolor på fyra år. Är det verkligen en åtgärd som bedöms vara för barnens bästa?

Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag, den stadgar:

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

I barn- och utbildningsnämndens reglemente står det:

”I syfte att öka kommunmedborgarnas engagemang, delaktighet och inflytande ska nämnden i enlighet med kommunens styrprinciper föra medborgardialog i frågor som rör nämndens ansvarsområde. Nämnden ska särskilt se till att de intressegrupper som direkt berörs av visst ärende i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas innan beslut fattas av nämnden.”

Föräldrarna har gjort sina skolval baserat på den information kommunen gett för mindre än ett år sedan. I beslutet om stadieindelning står det att Odenslundsskolan ska var en F-6 skola. Detta innebar att 6-orna skulle komma tillbaka till Odenslundsskolan vilket välkomnades av föräldrarna då barnen skulle få gå kvar ytterligare ett år i mellanstadiemiljön.

I föräldramötet försökte politikerna Jananders Mattsson (M), Sven Nilsson (C) tillsammans med chef Jan Colm förklara sig med att man alltid arbetar med barnens bästa för ögonen. Men varför fanns det då inte med i politikernas uppdrag till tjänstemännen? Varför denna panik? Varför behöver konsekvenserna bli så stora för så många barn då det är en skola i taget som ska renoveras? Varför hålls barn, familjer, lärare, rektorer och medborgare ovetande om planerna in i det sista?

Ingen motsätter sig att skolorna rustas upp. Om underhållet varit eftersatt behöver det naturligtvis åtgärdas. Men om det genomförs på ett sätt som skapar oro och otrygghet för barnen och familjerna under renoveringsåren riskerar politikernas agerande att medföra att allt fler känner sig tvingade att söka sig till privata skolor. Ett ytterligare minskat elevunderlag innebär en än mer försämrad ekonomi för den kommunala skolan och kräver ytterligare negativa följdåtgärder för att få budget i balans. En negativ snöbollseffekt som kommer påverka ännu fler barn och familjer framöver.

Det snabba, otillräckliga och klart exkluderande sätt förslaget arbetats fram, det sätt det informerats om och inte minst den korta framförhållningen till beslutet, gör det mycket svårt att varken känna delaktighet, möjlighet att påverka eller förtroende för de som leder arbetet. Hur ska barn, familjer och medborgare kunna ha förtroende för varken det politiska ledarskapet eller genomförandet av förändringen då hanteringen av både sakfrågan och de som kommer beröras sker så respektlöst?

Politiker och tjänstemän behöver ta ansvar för att skolrenoveringarna genomförs på ett bra sätt. Visst är ekonomin viktig. Men borde inte en lika viktig värdering i skolrenoveringarna vara att de ska genomföras med så liten påverkan på barnens lärandemiljö som möjligt? Att ge barnen goda förutsättningar genom en trygg tillvaro i skolan, en stabil lärargrupp och vänner som finns kvar i samma skola under hela skolgången borde vara något vuxna värderar högt. Det anser vi är något våra folkvalda politiker och kommunens tjänstemän har en skyldighet att ta hänsyn till. Hur ska barnen kunna få en trygg och bra skolgång i en bra lärandemiljö om inte de vuxna och ansvariga verkligen har dessa värderingar för ögonen på riktigt när planerna för skolrenoveringarna arbetas fram?

Förslaget behöver rivas upp och ett omtag behöver tas. Andra lösningar behöver arbetas fram som innebär att de barn som inte är direkt berörda av renoveringsarbetena kan gå kvar i sina nuvarande skolor. Investera de summor som behövs för att ge barnen den skolmiljö de behöver även under renoveringsarbetena. Låt det ta den tid som behövs för att det ska bli bra för alla som berörs, involvera oss och framför allt, flytta inte runt barnen på det sätt som nu planeras.

Föräldrar i Odenslundsskolan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel