Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Nya möjligheter för Jämtland att speglas i konsten

I januari 2018 förändrades förutsättningarna för den regionala och kommunala kulturpolitiken. Professionell bild- och formkonst blev, efter riksdagsbeslut, en central del av Kultursamverkansmodellen som ger länet statliga anslag. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen nu bör utveckla sin konstverksamhet i samverkan med länets kommuner och konstnärer. I den kulturpolitiska valkompassen på Kulturvalet.se svarar dessutom alla rikspartier "ja" på frågan om invånarna, oavsett var i landet man bor, ska kunna ta del av ett mångfacetterat utbud av bild- och formkonst. Så en högaktuell fråga i den pågående valrörelsen, som politiker i Jämtland borde besvara, är: vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ert parti göra?

Vi bidrar gärna med fyra uppslag. Det mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra vardagsmiljöer är den offentliga konsten. Genom att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra livsmiljöer berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter. Skrivs enprocentsregeln in i markanvisningar och exploateringsavtal delas ansvaret för den offentliga konsten mellan privata och offentliga aktörer.

Oavsett i vilken kommun man bor, bör det finnas en levande konstscen. För det behövs ett par utställningsplatser för samtida konst i kommunen.

En förutsättning för kvalitet är att bild- och formkonstnärerna får skäliga villkor och betalt för sin arbetstid (MU-avtalet). Det behövs för konstnärers medianinkomst i Jämtland är 12603 kr före skatt (2014), vilket kan jämföras med 22869 kr som är genomsnittet för alla yrkesverksamma i länet.

Två andra utmaningar är att säkerställa dels att kommunen har en strategi för att konsten och kulturen finns med i samhällsplaneringen, dels att det finns adekvata ateljéer och verkstäder för konstnärerna till överkomliga hyror. Tar kommunerna ett helhetsgrepp om de här fyra områdena kan jämtarna få ett likvärdigt utbud av samtida konst och kultur.

Här kan och bör Region Jämtland Härjedalen samverka och stödja de kommuner som utarbetar planer för bild- och formkonsten. I exempelvis Västra Götaland går regionen in med delfinansering för att konstnärerna ska få skäliga utställningsersättningar. I Skåne stödjer regionen ett kartläggnings- och utvecklingsarbete om enprocentsregeln. Genom att ta stöd i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” blir det lättare för kommunerna och regionen att leva upp till grundlagens skrivning om att den ”enskildes kulturella välfärd” ska vara ett av tre ”grundläggande mål för den offentliga verksamheten” och det nationella kulturpolitiska målet som slår fast att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Vi hoppas att regionens och kommunernas politiker vill svara på frågan: Vilka satsningar på bild- och formkonsten går ni till val på?

Elin Ståhl, konstnär

ordförande för Konstnärernas riksorganisation Jämtland-Härjedalen

Katarina Jönsson Norling

konstnär, ordförande för Konstnärernas riksorganisation

Sanna Svedestedt Carboo

konsthantverkare, vice ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Pontus Björkman

samordnare för Kulturvalet.se

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel