Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Hotet mot det fjällnära skogsbruket

Skogsägare, främst i nordvästra Sverige som brukar fjällnära skog, har all anledning att oroa sig över skogsfastigheternas värde. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen har beslutat att fjällnära skogar i nordvästra Sverige inte får avverkas, samtidigt som man har stoppat ersättningen till markägare som nekats tillstånd.

Orsaken till stoppet är, enligt myndigheten, osäkerhet kring reglerna för intrångsersättning, ersättningens utformning samt ifall det ens föreligger någon rätt till ersättning. En utredning har tillsatts, men Kammarkollegiet har redan uttalat sig och anser att ingen ersättning ska utgå till de skogsägare i fjällnära skog, som fått sin avverkning stoppad.

Stickprov på bland annat Holmens skogsmark indikerar att en mycket stor andel av den slutavverkningsmogna skogen i nordvästra Sverige riskerar att klassas som nyckelbiotop. Skogsstyrelsens beslut kommer därför ha en mycket stor betydelse för skogsbrukets framtid i nordvästra Sverige.

Äganderätten är ett av det demokratiska samhällets viktigaste fundament. Det enskilda ägandet möjliggör frihet och självbestämmande, som är nödvändigt i ett demokratiskt och fritt samhälle. Dessutom talar vi om mycket långsiktiga investeringar, där man exempelvis låtit plantera skog åt barn eller barnbarn och sedan skött marken under decennier. Investeringar som alltså riskerar att gå om intet.

Vi ser nu att skogspolitiken går åt fel håll. Uppfinningsrikedomen hos aktivister och myndigheter leder till att begrepp som nyckelbiotoper, talerätt och artskyddsförordningen nyttjas som politiska verktyg, stick i stäv med markägarnas intressen.

Sverigedemokraterna motsätter sig denna utveckling och anser att skogsägare i vilket fall ska hållas skadeslösa i de fall avverkning ej kan ske. Ur skogsägarnas perspektiv ser detta ut som ren kollektivisering av det enskilda skogsägandet och en underminering av brukanderätten.

Äganderätten med egendomsskyddet är inskriven i Sveriges grundlag, i Europakonventionen och i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Våra lagar har som syfte, till både bokstav och anda, att värna den enskilde mot övergrepp från myndigheternas sida.

Det har inte undgått oss att Skogsstyrelsen slår ifrån sig, men likväl fortgår problemen med skogsägare som inte kan bedriva normalt skogsbruk. Att äga och sköta skog är att ta ansvar både för Sveriges naturresurser och ekonomi. Med en skogspolitik som gynnar brukande av skogen och respekterar äganderätten kan skogsbruket bidra till utveckling och ökad sysselsättning i hela Sverige.

Runar Filper (SD)

Landsbygdspolitisk talesman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel