Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Gör glesbygd mindre gles

Ett medborgarförslag, inlämnat av undertecknad behandlades och avslogs vid Regionfullmäktigemötet den 11 februari 2020. Syftet är att stimulera inflyttning och öka skattekraften i Jämtlands län. Förslaget går ut på att regionen skall göra en inventering av tillgänglig åkermark, boningshus och ekonomibyggnader på våra gårdar i länet.

Min tanke är att frågan i nästa steg bör lyftas nationellt. Regering och riksdag bör ändra regelverket och skapa ekonomiska reformer, som uppmuntrar unga familjer att lämna storstan till förmån för ett boende på den jämtländska och härjedalska landsbygden, ett boende som erbjuder bättre miljö och högre livskvalité för både barn och vuxna.

Jag vill genomföra en ”Per Albin-reform” i modern tappning! Min tanke är att Jämtland och Härjedalen skall utgöra pilotlän för ett sådant projekt. Den digitala utvecklingen möjliggör numera förvärvsarbetande i stort sett i hela landet.

Eftersom jag är övertygad om att extraordinära åtgärder behövs för att Jämtland och Härjedalen skall kunna överleva som egen region, försöker jag komma med konstruktiva förslag i den riktningen.

Tyvärr blir min slutsats att våra regionpolitiker saknar förmåga till insikt om vad som verkligen behöver göras. Mitt förslag behandlades som ett initiativärende i Regionala utvecklingsnämnden, redan i juni 2015 och stöddes då helhjärtat av de blå-gröna, så helhjärtat att samtliga reserverade sig till förmån för förslaget.

Att dessa partier nu svängt i 180 grader i frågan, ökar inte min respekt. I avslagsmotiveringen framhålls nu att flera delar av det beskrivna projektet redan pågår genom att Torsta finns med sina sju elever på naturbrukslinjen och sex elever på ”företag på lantgård”, är bra. Att matriket och Eldrimner finns är också bra. Allt detta är positivt och välkommet men räcker inte för att rädda Jämtland och Härjedalen som egen självständig region. Det krävs åtgärder i betydligt större skala. Det räcker inte heller med kraftfulla uttalanden från statsministern om att ”nu är det slut på Stockholmsfixeringen, nu skall hela Sverige leva och växa”. Sådana uttalanden är meningsfulla endast om dom följs av handling. Januariavtalets löften till landsbygden räcker inte. Ett förändrat skatteutjämningssystem är inte lösningen.

Det konserverar bara våra bygder som kraftlösa mottagare av allmosor från Stockholm. Regionpolitiker! Lyft blicken från era omöjliga budgetsiffror. Lägg mera av er tid och energi på kreativa lösningar för vår regions framtid.

För varje 10 000 nya medborgare i Jämtland och Härjedalen, ökar skattekraften med 300 miljoner kronor. I dag är vi 130 000 invånare i vårt län. Låt oss arbeta för att vi år 2050 skall vara 200 000. Framförallt -Ta vara på goda ideer och förslag från era regionmedborgare! Det är nämligen bästa garantin för att Jämtland och Härjedalen skall fortleva som egen region och att vi skall uppnå en budget i balans!

Kurt Folkesson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel