Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Fjärrstyrning utan hänsyn till militärstrategiska läget

Allmänna Försvarsföreningen genomförde under ordföranden Jöran Hägglunds ledning ett seminarium den 11 november under temat: Försvarsberedningens rapport – möjligheter och utmaningar för vårt län? Medverkande experter var vår egen riksdagsman från försvarsutskottet, Kalle Olsson (S), chefen få Militärregion Nord, överste Ulf Siverstedt och kommunalrådet Bosse Svensson.

Efter den inledande redovisningen av Östersunds starka militärstrategiska läge, som det rådde stor enighet kring, kom seminariet till stor del att handla om beslutet att Åre/Östersunds flygplats inför framtiden skulle fjärrstyras från Arlanda. I nyhetsmedia har ju förekommit uppgifter om att det slutgiltiga beslutet avseende just vår flygplats ännu inte tagits på grund av Försvarsberedningens rapport och eventuellt återuppbyggnad av militär verksamhet/utbildning i Östersund.

Alla våra experter var helt ense om att detta var ett mycket olyckligt beslut sett till förmågan att i krig eller kris kunna leda militär flygverksamhet.

Inte minst vet jag att Kalle Olsson envist och på alla sätt försökt påverka detta i rätt riktning. Problemet var uppenbarligen att när Försvarsmakten fick detta på remiss för några år sedan hade man ännu inte vaknat upp ur sin törnrosa sömn vad avser vår regions militära betydelse. Högkvarteret förmådde endast att lyfta blicken ut mot Gotland och avstyra att denna flygplats skulle inordnas i detta stora och synnerligen sårbara system med Arlanda som knutpunkt. Man förmådde inte ens samråda med chefen för Region Nord, vad gällde de aktuella norrländska flygplatserna, utan de slank igenom utan att Försvarsmakten hade några synpunkter.

Våra experter under seminariet uttryckte en pessimistisk uppfattning, ”att detta nog är kört”, trots alla goda och uppenbara argument däremot. Ett argument för detta var att redan dyrbara investeringar i systemet har gjorts här på plats.

En som rimligen har insikt i om frågan är ”körd” eller inte torde vara den representant för trafikledarna i ÅRE/Östersund, och som menade att ett gemensamt och kraftfullt agerande från vår region, skulle kunna ändra på denna inriktning.

Jag var djupt involverad i arbetet mot säkerhetshotande verksamhet under många år av min militära karriär. I det ingick att göra en riskanalys. Jag har kommit till den slutsatsen att man helt bortsett från en sådan riskanalys, när man nu bygger upp denna, från en enda plats, centralstyrda flygledningen. Och det är inte bara risker under kris eller krig utan innebär även risker för flygsäkerheten under djupaste fred.

Om man däremot har en avsikt att höja framförallt funktionssäkerheten vid aktuella flygplatser, då kan man se denna investering som en del av ett reservförfarande om våra lokala flygledare av någon anledning slagits ut.

Jag anser att det är viktigt att alla vi som bryr oss om denna av centralmakten ofta bortglömda landsända, tar ännu ett krafttag. Vi måste påvisa, att vi inte å ena sidan kan tala om att förstärka försvaret i denna riktning och samtidigt å andra sidan fatta beslut, som delvis slår undan möjligheterna för försvaret att fullt ut och säkert kunna fungera.

Jag uppmanar landshövdingen med stöd av våra riksdagsmän, Östersunds kommun och Militärregion Nord göra en förnyad anmodan till regeringen att ändra denna beslutsinriktning.

Sten Bredberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel