Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Att spara på ungdomars idrott blir dyrt

Att Östersunds kommun behöver spara förstår vi. Men att radikalt minska stödet till barn- och ungdomsidrotten samt evenemang är fel väg att gå. Vi förstår att alla måste hjälpas åt att bidra till det ansträngda läget, men att skära ner på aktivitetsstöd (LOK-stöd) och anläggningssubventioner med en femtedel (20 procent) är definitivt inte rätt väg att gå. Därför sätter vi oss gärna ner för att se vilken väg framåt som är den bästa för idrotten, folkhälsan och den idrottsdrivna besöksnäringen.

Varje dag idrottar tusentals barn- och ungdomar i Östersund. De leds av ungdomar och föräldrar som ger av sin fritid. Drivkraften är glädjen i idrotten, gemenskapen och utmaningarna. Men det ger så mycket mer – forskningen är förkrossande tydlig i de positiva effekterna: fysiskt och psykiskt välmående, minskade sjukvårdskostnader, sociala färdigheter som att reglera känslor och hantera motgångar, ökade kognitiva och koncentrationsförmågor, minskad skolfrånvaro, minskad brottslighet, känsla av tillhörighet och så vidare. De positiva effekterna av idrott som bedrivs i föreningar med idrottens värdegrund som utgångspunkt är otroligt många.

Vi ser dock en oroande utveckling där barn och ungdomar sitter stilla allt mer. Mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar. Andelen 11-, 13- och 15-åringar som når behovet av daglig fysisk aktivitet är lägst bland 15-åriga flickor, 9 procent, och högst bland 11-åriga pojkar, 23 procent. Jämfört med 34 % i riket är det hela 55 procent av jämtarna i åldern 16–84 år som har övervikt eller fetma. Många av dessa bor och lever i Östersunds kommun. Fetman kostar samhället 70 miljarder kronor per år i hälso- och sjukvårdskostnader och produktionsbortfall, enligt en uträkning av Folkhälsomyndigheten. Ett antal av dessa tusentals miljoner faller på Östersunds kommun. Om vi inte vänder den här trenden kommer det få mycket negativa konsekvenser om en eller två mandatperioder med fler barn och ungdomar som mår fysiskt och psykiskt dåligt, färre sammanhang att mötas över gränser och tränas i att vara i en grupp.

Att skära ner på aktivitetsstödet till idrotten (med ca 20 procent som förslaget nu ligger) och anläggningssubventioner skulle troligen leda till att föreningar får var bekosta var femte träningstid till fullt ”marknadspris”. För att kompensera detta och hålla samma antal träningar så måste föreningen kompensera med att höja sina deltagaravgifter. Resultatet kan då bli att färre barn och ungdomar kommer till träning – särskilt för dem som har sämre ekonomiska förutsättningar. Detta i sin tur skulle betyda att färre vuxna engagerar sig i föreningens verksamhet, och den ideella kraften i föreningen försvagas. Vi ser redan nu hur föreningarna kämpar med att få dessa fantastiska ideella krafter att räcka till vardagen. Att dra ner på deras ekonomiska förutsättningar kommer knappast att få ledarna och styrelserna att känna sig piggare. Att som Östersunds Kommun först fråga föreningar om deras idéer och utvecklingsförslag, för att kort därefter dra undan den ekonomiska mattan för dem, är ett förödande sätt att samarbeta.

Tyvärr är forskningen om det civila samhället tydlig här: bristande ideell kraft oftast leder till mindre tillit för andra människor och ökad otrygghet – oavsett om det är i bostadsområden, på arbetsplatsen, eller på skolan. Här har regionens folkhälsorapport ”Hälsa på lika villkor” visat att denna trend är olyckligtvis alldeles för stark i länet och Östersund.

En av Östersunds kommuns viktigaste insatser är att locka besökare till kommunen som äter, handlar och övernattar, så att våra företagare kan fortsätta skapa arbetstillfällen. Evenemang är en viktig anledning för att få besökare till Östersund, och evenemang bygger på att idrottskulturen och föreningslivet är stark inom kommunen. Vår ideella rörelse har satt Östersunds kommun på kartan på ett sätt som inga kommunala instanser skulle kunna åstadkomma med egna medel, utan det är i förtroendegivande samarbete att det blir möjligt.

Så låt oss sätta oss ned för att se på stödet till idrotten i Östersund för att tillsammans utveckla och lösa de utmaningar som vi står inför.

Låt oss tillsammans utveckla en evenemangsstrategi som ger stolthet, underhållning, arbetstillfällen och växtkraft.

Låt oss prata om hur idrottsrörelsen kan ge ökad livsmening, engagemang och hälsa till invånarna, i samarbete med kommunens förtroendevalda och förvaltning.

Det är mycket lätt att dra ett rött sträck genom olika kostnadsposter, men mycket klokare att ta tid för att identifiera vilka långsiktiga investeringar som kommer att leda till en starkare ekonomi och bättre hälsa i befolkningen.

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Jan Bergström, ordförande

Christer Engnér, vice-ordförande

Karin Stolt Halvarsson, vice-ordförande

Saloume Bazyan Pihl, styrelseledamot

Karl Forslund, styrelseledamot

Ida Gustafsson, styrelseledamot

Ulrica Hellström, styrelseledamot

Peja Lindholm, styrelseledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel