Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Alla har rätt till sexuell hälsa

Annons

Ett stort antal patienter drabbas av biverkningar i samband med vård och behandling. Det är vanligt att biverkningarna även påverkar patientens sexuella hälsa vilket kan får stora konsekvenser för den drabbades livskvalitet. Det är väl dokumenterat att den sexuella hälsan påverkar livskvaliteten och i de nationella riktlinjerna presenteras viktiga förebyggande åtgärder.

Det finns stor kompetens på området både nationellt och regionalt men tyvärr har Region Jämtland Härjedalen i dagsläget inte de resurser som krävs för att uppfylla rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, vilket innebär att det finns stora skillnader i förebyggande åtgärder i landet.

I norra Sverige finns i dagsläget endast en utbildad auktoriserad sexolog som är stationerad i Umeå. Regionen har utbildat egen personal inom delar av de områden som krävs för arbetet med patienters sexuella hälsa. Tyvärr kan en helhet inte erbjudas och det finns brister även i hela norra Sverige. Därför är det högst väsentligt att norrlandsregionerna går samman och etablerar ett samarbete i syfte att utbilda regionernas personal inom alla områden som har betydelse för patientens sexuella hälsa. Vidare behöver regionerna tillsammans rekrytera ytterligare en tjänst som auktoriserad sexolog för att täcka de norra regionernas behov av kunskap inom området.

Sammanfattningsvis kan konstateras att förebyggande arbete förbättrar hälsan och är kostnadsbesparande. Biverkningar i form av försämrad sexuell hälsa i samband med vård kommer att försämra patienters psykiska välmående och även den fysiska hälsan. Således har en sådan satsning stor betydelse för den enskildes välmående och inte minst för samhällets minskade kostnader. Jämlik vård ska vara en självklarhet för samtliga invånare i Sverige.

Vänsterpartiet lyfter frågan och motionerar för att Region Jämtland Härjedalen ska ta kontakt med Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland för att tillsammans rekrytera ytterligare en auktoriserad sexolog. Att Regionen arbetar fram utbildningsprogram för personalen om patientens sexuella hälsa. En plan tas fram för kunskapsspridning, bemötande och arbetsmetoder inom berörda verksamheter för att förbättra patientens sexuella hälsa i samband med vård och behandling.

För Vänsterpartiets Regiongrupp Jämtland Härjedalen

Elin Hoffner, Marie Svensson, Bo Danielsson, Sonny Hoffman, Catarina Raswill Antán, Helena Åsasdotter Nord, Hanne Krogfjord, Johan Flander, Christine Brulin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons