Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Därför ogillar vi fri etableringsrätt

Först vill vi markera att vi inte har något emot att människor får välja hälsocentral.

Annons

Möjligheten att välja hälsocentral är heller inget nytt, även om allianspartierna i landstinget vill ge sken av det när de lovordar den lagstiftade rätten att välja.

Däremot, det vi är kraftiga motståndare till är den fria etableringsrätten inom primärvården som också ingår i den nya lagstiftningen.

Vår avoga inställning till regelverket för fri etableringsrätt beror främst på att det är ett system som passar glesbygd mycket dåligt. Det försvårar en effektiv ekonomisk styrning och det underminerar landstingets möjlighet att fördela resurser efter befolkningens vårdbehov.

Alternativa driftformer har funnits inom primärvården i vårt län sedan flera år tillbaka, plus att ett par hälsocentraler också har drivits på intraprenad, men hittills har vi själva styrt över var dessa etableringar ska finnas.

Den nya lagen hindrar att vi omfördelar resurser mellan olika hälsocentraler. Lagen kräver nämligen en strikt konkurrensneutral primärvård. Men som enskilt landsting har vi fortfarande beslutanderätt över vilken verksamhet våra hälsocentraler ska innehålla.

Vårt beslut om verksamhetskrav har styrts av hänsyn till boende och patienter i glesbygd, varför vi också har inrättat en modell med filialer. En filial är en viktig nod för att trygga en bra hälso- och sjukvård i hela länet. Ett tydligt bevis på att en filial också håller högsta kvalitet är hälsocentralen i Backe, som nyligen fått bästa betyg i landet bland annat för sin service och personalkontinuitet. Filial är ett administrativt begrepp. Alla nuvarande hälsocentraler ska även fortsättningsvis benämnas hälsocentral – inga skyltar ska skruvas ner.

I arbetet med kravspecifikation har vi så långt som möjligt sökt mildra de negativa konsekvenser lagstiftningen innebär för glesbygden. Vi har varit måna om att hitta kriterier som inte enbart premierar antal besök, utan i stället utgår från befolkningens behov.

Vi har också valt att hålla fast vid det primärvårdsuppdrag som hälsocentralerna hade sedan tidigare, nämligen att erbjuda ett brett spektrum av insatser från flera olika yrkeskategorier.

Felet med det nya regelverket är det tvingar oss att säga ja till nya privata vårdenheter. De måste uppfylla uppställda krav, men finansieringen för en parallell primärvård tär på landstingets totala budget.

Om till exempel 5000 patienter väljer en ny privat vårdgivare innebär det ett ekonomiskt bortfall för primärvården med cirka 15 miljoner kronor under ett år. Dom 15 miljonerna måste tas från de andra Hälsocentralerna.

Fri etableringsrätt för privata vårdföretag är direkt olämplig för ett glesbygdslän som Jämtland. Landstingets ekonomiska situation kräver att varje vårdkrona ger största möjliga patientnytta.

Det finns inte plats för dubbelarbete, eller att bara se till den egna hälsocentralens nytta. Det som i stället fordras nu är samordning och samarbete – för patientens bästa och länets utveckling.

Det är därför orimligt som den borgerliga regeringen har gjort – att begränsa det lokala självstyret med nationell lagstiftning.

Vår förhoppning är att det blir ett regeringsskifte.

Vi i de rödgröna partierna är överens om att upplösa lagen om fri etableringsrätt!

Anna Hildebrand (MP), landstingsråd
Monalisa Norrman (V), landstingsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel