Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Chefer saknas i vården

Inom tio år kommer var fjärde chef i svensk äldreomsorg att gå i pension. Nya beräkningar som Vision har gjort visat att landets kommuner står inför stora utmaningar för att klara personalförsörjningen och bibehålla kvalitén i verksamheten.

Utmaningen för kommuner, ideella och privata drivare av äldreomsorg är att identifiera unga medarbetare med rätt förutsättningar och lyckas göra dem intresserade av ett chefsuppdrag. Det handlar om chefernas mandat, befogenheter, och stödfunktioner. Framstår uppdragen som rimliga vet vi att många kan tänka sig att pröva chefsrollen.

Beräkningarna som Vision har gjort visar att det inom de närmaste åren behöver rekryteras 2000 nya äldreomsorgschefer. Det handlar om pensionsavgångar och dels om det orimliga antalet underställda medarbetare.

Enligt Socialstyrelsen har närmare tio procent av cheferna ansvar för 70 eller fler medarbetare. Närmare 25 procent har mellan 50 och 69 anställda. Detta trots att Socialstyrelsen slagit fast att redan vid ansvar för 30 medarbetare får chefen svårigheter med att hinna med alla sina arbetsuppgifter. Det innebär att 1 500 chefer skulle behöva minska antalet medarbetare. Vilket leder till att ytterligare 1 500 chefer behöver rekryteras.

Det betyder att bara inom de närmaste åren behövs 2 000 nya chefer till äldreomsorgen!

Över 250 000 äldre bor i dag permanent i särskilt boende eller har hemtjänst i sitt eget hem. För att de äldre ska fortsätta få en god omsorg behövs det bra arbetsförhållanden för cheferna och deras anställda. Chefen måste helt enkelt ha tid att vara chef. Att leda verksamheten, att hinna se, bekräfta och stötta sina medarbetare i deras viktiga jobb. Ofta saknas de förutsättningarna på grund av alldeles för stora personalgrupper.

Utifrån våra medlemmars erfarenheter vet vi att det är tufft att jobba som chef i äldreomsorgen. Vision driver frågan om att en chef ska ha ansvar för max 25 medarbetare och ha tillgång till ett bra administrativt stöd. Siffran baseras på våra medlemmars erfarenheter om vad som är rimligt för att kunna göra ett bra jobb.

Vision har satt igång ett arbete med forskare för att synliggöra sambandet och öka kunskapsläget mellan arbetsbelastning och kvalitet i verksamheten. Men mer behöver göras.

# Socialstyrelsens statistik behöver bli tydligare och synliggöra arbetsbelastningen i äldreomsorgen.

# Arbetsmiljöverket bör närmare studera äldreomsorgschefernas arbetssituation.

# Samtliga parter på arbetsmarknaden, fackförbund, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer behöver gemensamt ta krafttag för en bättre arbetsmiljö.

Catarina Antan, chefsombud Vision Östersunds kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel