Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Centern bör lämna regeringssamarbetet

Centerpartiet fyller 100 år i höst. Partiet har under en lång tid medverkat till att förbättra vårt lands och människornas förhållanden, och det skulle ha kunnat bli ett glädjens och triumfens firande. Men partiets ledning svek de grundläggande värderingarna.

Under 96 år har människor på landsbygden och mindre tätorter kunnat lita på C som den självskrivna försvararen av landsbygd och glesbygd samt människor med små ekonomiska förhållanden. C har under åren blivit känt för:

Att sätta människornas lika värde högt .

Att kämpa för allas möjligheter att kunna leva och bo samt finna en försörjning i hela landet.

Någorlunda lika villkor vad gäller infrastruktur och samhällstjänster i hela landet.

Att ha ett mycket stort förtroende i kommunerna.

Vi har varit stolta över vårt parti.

Allt detta är nu, genom de senaste årens låtgåliberalism och medvetna fjärmande från de politiska grundvalarna, förskingrat.

Taburetterna, makten och pengarna har varit värdefullare än Centerns politiska hävdvunna värdegrunder.

C har gjort ett katastrofval . Vad kan man annars säga om en förlust med 6 av 29 mandat – drygt 20 procent – i riksdagen och närmare 17 procent av rösterna i riksdagsvalet? I övriga valen har C förlorat röster och mandat i nära 80 procent av landets kommuner och i alla landsting utom Stockholms län, där det blev oförändrat. Förlusterna, ofta 20 – 50 procent av rösterna, har medfört att vart fjärde landstingsmandat och c irk a 20 procent av kommunfullmäktigemandaten i landet har gått förlorade. I jämförelse är S-förlusterna blygsamma.

Centerns starka inflytande i landets kommuner är förlorat och en hel rad C-märkta landstings- och kommunalråd får lämna ifrån sig sina poster från den nya mandatperiodens början. Har C-företrädarna i alla dessa landsting och kommuner fört en dålig politik? Nej, felet ligger i den gemensamma nämnaren, d et v ill s äga partiets ledning och agerandet i alliansregeringen. Väljarna röstar ofta lika i de tre valen. Man har tagit avstånd från ofta konstiga beslut och överenskommelser, C-politiskt främmande, men passande i allianssällskapet. Ibland har budbäraren haft en för C-folk ovan framtoning som kanske inneburit en undran för budskapet. Dessutom har det funnits klara odemokratiska inslag (kärnkraft ).

Var det då inga framgångar i detta val för C? Jo, i Stockholm och dess kranskommuner. Centern har ökat rösterna på Östermalm betydligt, i Vaxholm med 31 procent, Lidingö 62 procent, och Täby 52 procent. Centerstrategin att satsa på välbeställda storstadsområden med stor andel höginkomsttagare har lyckats. Totalt har C ökat riksdagsvalsrösterna i 14 kommuner i Storstockholmsområdet.

Centerledningen har under valrörelsen sagt att man inte fått fram budskapet och att man haft svårt med kommunikationen. Detta tycks dock inte gälla Stockholmsområdet, där budskapet har gått fram. Dess innehåll och värde har också uppfattats av övriga delar av landet. Ett tydligare bevis på vem och vilka delar av landet C numera företräder kan man knappast få.

Landsbygdens folk och företagare känner sig övergivna och med dem bönderna. Tiden som landsbygdens parti är förbi.

Intressant att notera är vad som hänt i Ånge kommun. Efter alla misslyckade försök att komma till tals med partiets ledning gick vi i våras ut med budskapet att vi inte var beredda att stötta Maud & Co inför valet utan att ansträngningarna skulle inriktas på kommunvalet med grundläggande Centervärderingar som vägledande i valarbetet. C i Ånge ville inte bli förknippat med centralcentern. Valresultatet gav ett bra kvitto på att vår strategi var lyckad. Våra lokala väljare såg att det fortfarande fanns genuin C-politik att rösta på. Vi behöll våra fem mandat i kommunfullmäktige och blev den enda kommunen i Mittregionen (Y och Z län) som inte förlorade mandat. I övriga Norrlandskommuner blev röstminskningen 20 – 60 procent med undantag av ett fåtal kommuner.

Valresultatet är en katastrof för Centerpartiet. Den förändring av partiets politiska inriktning och innehåll som fått styra arbetet under mandatperioden har varit ödesdiger. Man har ignorerat de varningssignaler som kommit från det tålmodiga C-folket och drivit en politik mot medlemmarnas intressen och uttalade mening. C-ledningen har misslyckats och måste nu lämna plats för andra med bättre förståelse för vad C-politik är och bör vara.

C har nått sina största framgångar utanför regeringen när man tillsammans med andra varit beredd att ta ansvar för vårt land och folk i svåra tider. Lämna regeringen och återgå till framgångspolitik.

Jan Gullmark och Tage Påhlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel