Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggplanerna i Torvalla möter stark kritik

/

Här, på jordbruksmarken nedanför Plantskolan och Skanskas kontor i Torvalla, vill kommunen ge plats för bostäder.

Annons

Planerna på att ge möjligheter att bygga bostäder på jordbruksmarken i området faller inte – så att säga – i god jord.

Jordbrukare och boende i området har länge motsatt sig förslaget och på tisdagen ska kommunstyrelsen diskutera frågan.

"Vi aktiva jordbrukare i Torvalla känner oss oroliga på goda grunder", skriver jordbrukarna i Torvalla i ett brev till Östersunds kommun.

"Vår uppfattning är att kommunen inte skall vara ägare av jordbruksmark. Utan den bördiga jorden i närheten av staden skall vara en försörjningsmöjlighet för oss brukare", fortsätter de i brevet som är undertecknat av trettiotal personer.

Det handlar om ett odlingsbart område som kommunen köpte 2011 och som kommunen vill använda till annat än jordbruk: Bostäder.

Tjänstemännen på kommunen konstaterar att det råder brist på bostäder i Östersund, att antalet invånare ökar och att det därför krävs en så kallad förtätning av bostäder i stadsnära områden.

"Det finns flera värden av att omvandla eller förtätning inom dagens stadsutbredning. Översiktsplanen Östersund 2040 bygger helt på det resonemanget. Marken nedanför planskolan ligger inom det som i Östersund 2040 markerats som befintliga staden. Det betyder att även om det är jordbruksmark är det godtagbart att bygga bostäder på den".

Samtidigt håller tjänstemännen till viss del med om jordbrukarnas kritik om att inte använda det aktuella markområdet till bostäder.

" Kommunen kan hålla med om att marken säkert skulle kunna användas för odling, men att diskussionen om hur avvägningen mellan stadsbebyggelse och jordbruksmark hölls under fyra år då översiktsplanen togs fram och att kommunens agerande nu är ett verkställande av de ställningstaganden som man kom överens om under den planprocessen".

Annons