Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se om ditt hus inför snösmältningen

/
  • Garagenerfarten är ett av ställena som man ska hålla efter vid snösmältningen. Bild: Tove Svensson/NA

Vart ska allt smältvatten ta vägen? Det undrar många husägare efter en vinter med ovanligt stora snömängder i delar av landet.

Annons

- Risken att vatten kan tränga in i villor beror mycket på hur snabbt smältningen sker. Om värmen kommer fort kan det bli en väldig skjuts, säger Ulf Stenberg, chefsjurist hos Villaägarnas riksförbund.

Det är hus i låglänt terräng och hus i närheten av vattendrag med benägenhet att svämma över som är mest illa ute. Det kommunala vatten- och avloppsnätets konstruktion har också betydelse.

- Där har ju kommunen ett ansvar och man kan begära skadestånd från dem, men man vill ju inte hamna i den situationen.

I stället föreslår Ulf Stenberg att husägaren ska satsa på en självstängande golvbrunn och/eller en med backventil för att hindra att vatten kommer in i källaren.

- De fungerar så att de bara tillåter vattnet att strömma i ena riktningen.

Ulf Stenberg har sett tomter där man skottat ner snön från hustaken så att den har hamnat i drivor mot väggarna.

- Där riskerar man att få in vatten i fasaden så att material i väggen kan skadas. Har man otur kan det bli en fukt- och mögelskada.

Det gäller också att se upp med ställen där omgivningen sluttar in mot huset som garagenerfarten eller källaringången. Se till att vattnet inte samlas där.

Se också över:

• Mark- och dagvattenbrunnar utomhus: Tag bort eventuell snö och is så att vattnet kan rinna ner.

• Hängrännor och stuprör: Rensa bort löv och annat skräp som kan ha samlats där.

• Inomhus: Flytta vattenkänsliga föremål som böcker och textilier till ställen där de inte riskerar att bli våta.


Om vattnet stiger från ett näraliggande vattendrag eller ett sankt område ska man kontakta räddningstjänsten, råder Ulf Stenberg.

Villaförsäkringar ersätter skada vid snösmältning om vattnet har strömmat in i huset från marken eller genom en avloppsledning. Eftersom självrisken hos många försäkringsbolag är minst 10 000 kronor lönar det sig att se om sitt hus. Om vatten tränger in i huset genom grunden får man ingen ersättning, det gäller för alla de stora bolagen, If, Länsförsäkringar, Folksam och Trygg Hansa.

Lars-Evert Eriksson, chef för byggteknik hos Folksam, är det många som har hört av sig till er om skador på villor till följd av snön?

- Det har varit en väldig press vad det gäller snötryck på tak. Nu kommer det här med översvämningar. Men länsstyrelserna har bra koll på läget och vi får in rapporter från SMHI dagligen.

Läs mer om att hantera smältvatten och översvämningar:

• Boverket: http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Tips-for-husagare-vid-snosmaltningen/

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-hem--fritid/Skydda-dig-mot-oversvamning/

• Köpings kommun: http://www.koping.se/upload/K%C3%A4llar%C3%B6versv%C3%A4mningar%20.pdf#17

• Försäkringsbolaget Folksam: http://folksam.se/testergodarad/forebyggaskador/snosmaltningvarflodoversvamning?WT.ac=IYA_D_1

• Försäkringsbolaget If: http://www.if.se/web/se/Privat/Radochtips/snosmaltning/Pages/default.aspx?WT.mc_id=10011_snosmaltning_mars10

• Jämför villkoren för olika villaförsäkringar hos Konsumenternas försäkringsbyrå: http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/content.asp?s=s&avd=start&menu=ART_CON

Annica Brenander

Nyhetsbyrån NA Media

namedia@na.se

Annons