Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bygg bostäder i stället för att skuldbelägga

Alltför ofta handlar bostadsdebatten om att skuldbelägga andra för att det byggs för få bostäder. Nu krävs ett nytt fokus. Bostadsbyggandet är ett delat ansvar.

Det byggs för få bostäder i dag. I tillväxtregionerna råder det bostadsbrist och på andra håll i landet är bostadsutbudet obalanserat. Läget är allvarligt.

I debatten skyller alla på alla. Men klandren leder ingen vart. Bostadsbyggandet är ett delat ansvar mellan kommunerna, staten och byggbranschen. Ska det byggas tillräckligt med bostäder måste varje part ta ett större ansvar. Och samarbetet dem emellan måste öka.

Vi har undersökt vad som krävs för att det ska byggas fler bostäder. I en slutrapport lyfter vi fram viktiga åtgärder för varje part att vidta:

Kommunerna behöver bland annat bli mer aktiva i sin markpolitik och sprida byggandet mellan fler byggbolag, så att fler byggen kan komma igång samtidigt.

Regering och riksdag måste ändra onyanserade regler som stoppar byggande i attraktiva lägena – regelverk för buller, strandskydd och riksintressen är särskilt stora hinder. Och ska fler områden bli attraktiva för företagen att bygga i, då behöver utbyggnaden av statlig infrastruktur oftare anpassas till bostadsbyggandet.

Byggföretagen behöver effektivisera byggprocessen och minska sina kostnader. De måste också påbörja förverkligandet av detaljplaner snabbare. Större byggföretag väntar gärna med byggstarten för att få bästa möjliga marknadsförutsättningar.

I Finland har stat och kommun lyckats få till stånd en jämnare och snabbare byggtakt genom att ingå bindande avtal om vad båda ska göra. Liknande avtal borde prövas även i Sverige, där även byggföretagen ingår. Då kan vi till exempel säkra att bostadsplaner tas fram snabbt, att nödvändig infrastruktur finns på plats och att spaden sätts i jorden när planen är färdig.

Är vi alla överens om att det byggs för få bostäder, då borde vi också kunna enas om att alla måste dra sitt strå till stacken och hitta gemensamma lösningar.

SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande, Eva Nypelius (C), ordförande, Erik Pelling (S), vice ordförande, Anders Ekegren (FP), Inger Källgren Sawela (M), Karolina Skog (MP), Erik Slottner (KD), Linda Snecker (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel