Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bybor vill stoppa vindkraftbygge

Ännu ett planerat kraftverksbygge i länet orsakar motsättningar mellan lokalbefolkning och exploatörer.

Den här gången är det flera bybor i Gastsjö, i trakterna av Kälarne, som vänt sig till miljödomstolen med överklagan där man vill stoppa sex vindkraftverk.

Länsstyrelsen har tidigare gett Jämt Vind AB, med säte i Göteborg, tillstånd att bygga de sex vindkraftverken på fyra olika fastigheter i Bräcke kommun.

Det aktuella området ligger vid Åberget, mellan Dockmyr, Rotsjö och Gastsjö. Den planerade navhöjden på kraftverken blir 100 meter och rotordiametern 100 meter, med en högsta totalhöjd på 150 meter per verk.

I överklagan till mark- och miljödomstolen ifrågasätts flera delar av beslutet. En del handlar om ljudnivån och om beräkningen 40 dba vilar på säker grund eller är tagen ur luften.

De som överklagar anser också att nyttan av en enskild vindkratsetablering måste vägas mot skador och olägenheter. Enligt byborna har inte länsstyrelsen vägt in det tillräckligt i sitt beslut. Man hävdar vidare att kommunen godkänt sex vindkraftverk norr om Gastsjö, men nu handlar det om sex verk i rakt söderläge.

– Vi anser att vindkraften inkräktar på boende, vyer, djur och jakt samt övrigt friluftsliv i området, slås det fast i överklagan. Där finns också en kritisk inlaga från en småföretagare, som befarar att vindkraftverk kommer att påverka hennes förutsättningar negativt.

Det hävdas också att kommunen ändrat regler under överklagandeprocessen och bister kritik framförs mot kommunens uppgifter om att man haft samrådsmöte med klagande: "En ren lögn, känns som ett slag i ansiktet".

Av länsstyrelsens platsbesök och Jämtvinds fotomontage över kraftverkens placering framgår att anläggningen blir väl synlig i landskapet från många platser.

Men inte på ett sånt sätt som ska utgöra hinder för bygglov.

I frågan om buller, ljus- och skuggstörningar har länsstyrelsen kommit fram till att vindkraftverken inte kommer att medföra påverkan och sådana olägenheter som innebär att de inte kan byggas. Här hänvisar man till Jämtvinds mätningar i ansökan.

Lokaliseringen anses inte heller olämplig med hänsyn till människor hälsa.