Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Brunflo Lions Club

Brunflo Lions Club har haft sitt månadsmöte för november. Eftersom tidigare möteslokal i Restaurang Ragnarök totalförstörts av brand, äger numera klubbens månadsmöten rum på Teknikland i Ope och Restaurang Kronan.

Mötet inleddes med att klubbens chartermedlem Bo Storm förrättade intagning av en ny kvinnlig medlem. Därmed har klubben, som i många år bestod av enbart män, numera fyra kvinnor varav en är president detta år. En glädjande utveckling!

När det gällde mötesförhandlingar kan nämnas, att ny klubbmästare valdes – Claes-Göran Larm – och ny vice klubbmästare – Rolf Rastbäck. Vidare diskuterades lämplig kandidat till det ungdomsledarstipendium, som klubben vartannat år delar ut. Däremellan utses kulturstipendiat. Mötet beslöt att ge stipendiet till Joel Ygberg, som i många år verkat inom OPE IF, dels som ledare för olika ungdomslag och där lyckats få med föräldrarna, dels tagit stort socialt ansvar i att integrera barn och föräldrar med utländsk bakgrund i verksamheten. Stipendiet kommer att delas ut i samband med julmarknaden 30 november.

Klubben har under en helg samlat in pengar till Världens barn. I bössorna fanns 22 535 kronor. Ett bra resultat! Tack alla givare! Insamlingen fortsätter

Informerades om den slutrapport av arrangemangen kring riksmötet i Åre i maj, som nu förelåg. Klubben var mycket aktiv i detta arbete. De positiva omdömena flödade: Det bästa riksmötet någonsin! Det ekonomiska överskott som riksmötet genererat delas mellan arrangerande klubbar. Ett välkommet tillskott i klubbens hjälparbete.

Lions International har satt som mål att öka läskunnigheten hos barn och ungdom i världen. Som ett led i detta beslutade klubben att skänka en summa till Jämtlands gymnasium att användas för detta ändamål. Övriga klubbar i zonen gör likadant. Ett förslag att ge Bris i Östersund ett bidrag på 3000 kronor klubbades. Bestämdes på förslag från klubbmästaren att klubben anordnar ett reselotteri på 2x1000 lotter att säljas vid julmarknaden och senare tills lotterna är slut.

Lion Jan Kallin informerade om den enkät som Internationella Lions tagit fram. Den är tänkt som ett viktigt utvärderingsverktyg för att förbättra klubbarbetet. Beslutades att klubbmedlemmarna arbetar med den och lämnar in enkäten vid decembermötet. Lion Jarl Månsson redogjorde för arbetet med stora julannonsen. För närvarande har 28 annonsörer tecknat sig. Annonsstopp 15 november. Texten om klubben utarbetas av Lion Anders Molander.

En lista över arbetsfördelningen vid julmarknaden presenterades av Lion Anders Molander och godkändes med smärre justeringar. Som vanligt får julmarknaden besök av luciakandidaterna. Loppisförsäljning prövas för första gången. Lion Börje Modin organiserar detta. Godisregn vid två tillfällen under marknaden. Stor tombola med många fina vinster. Marknadsföring: två trottoarpratare vid E14, radannonser i lokalpressen och utskick tillsammans med IOGT-bio till 2000 hushåll. Under denna punkt på dagordningen deltog även klubbmedlemmarnas respektive i planeringen. Flera brukar vara aktiva i försäljningen av bland annat hembakat bröd och kakor.

Slutligen kan nämnas vad distriktsguvernör Lars-Åke Sundvall skriver i sitt novemberbrev till klubbarna om det arbete, som nu måste till för de drabbade i Filippinerna: Startbidrag har skickats från Internationella katastroffonden till Lions i Filippinerna för att dessa ska komma igång med sin hjälpverksamhet. Lions har 12000 medlemmar där och många kan direkt börja jobba och rapportera vad som mest behövs. Sveriges Lions har skickat 150 000 kr som en första hjälp.

Sven Olof Wahlström