Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bränner för att rädda mosippan

Härjedalens landskapsblomma behöver hjälp. Den fridlysta och rödlistade vackra blomman gillar inte ökad kvävebelastning och förändrat skogbruk. Igenväxning med ris, gräs och tätnande mossmattor är ett hot.

Röken låg tät under fredagen vid Brynndammen nordväst om Vemdalen. Anledningen var att länsstyrelsen gjorde en naturvårdsbränning där syftet är att rädda mosippan.

Vid den övre av Säterdammarna finns ett hedmarksartat område som förr betats av djur från närbelägna fäbodar. Brynndammen, som Natura 2000-området heter, hyser en stor mängd mosippor. Men de har med åren blivit allt färre.

– Totalt är det ett område på två hektar som ska brännas. Vi började redan förra året men ett kraftigt regn gjorde då att vi avslutade bränningen. Nu ska vi bränna det vi inte hann med, säger Carl-Fredrik Yri från länsstyrelsen.

Att åtgärden gynnar mosippan visade sig redan i år. Ett flertal mosippor blommar på den brända marken.

Området har en lång historia med slåtter och bete. Arealen består av en i stora delar öppen mark längs en bäck nere i en sänka mellan två sluttningar. Men sluttningarna håller på att växa igen med dvärgbjörk och enbuskar.

– Just här är det framför allt enen som tagit överhand och gjort det svårt för mosippan, säger Carl-Fredrik Yri.

Mosippa finns på den svenska rödlistan över hotade arter och är placerad i kategorin sårbar (VU). Den är även sedan många år fridlyst. Arten har under de senaste årtiondena minskat betydligt i utbredning och antal växtplatser.

Enligt Svenska botaniska föreningen har arten under de senaste femtio åren minskat med åtminstone hälften. Minskningen beror sannolikt på förändrat skogsbruk och ökad kvävebelastning. Halvöppna, olikåldriga och betade skogar är sällsynta idag.

För att försöka bryta den negativa utvecklingen har Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram som har som mål att gynna arten.

Mosippan är en flerårig, drygt decimeterhög ört med en övervintrande bladrosett. Blomningen inträffar i april–maj. Stjälkarna är enblommiga med stora vackra klocklika blommor. Kronbladen är vita på insidan och ljust lila eller rödaktiga på utsidan.

Blomman och övriga delar av årsskottet är mjukt silkeshåriga. Blomstjälkarna är först upprätta, sedan hängande och i frukt åter uppsträckta med håriga frukter.

Mosippans latinska namn är Pulsatilla vernalis.