Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Timmerskotare skadade känsligt vattendrag

/
  • Jan-Olof Nordlund, Torsäng, på den plats där timmerskotaren körts rakt över Sörviksån.
Foto: Ingvar Ericsson

Under pågående röjning av Svenska Kraftnäts kraftledningsgata för 400 KV-ledningen mellan Midskog och Göteborg har röjningsentreprenören utan att vidta några som helst skyddsåtgärder kört med timmerskotare tvärs över Sörviksån i Torsäng.

Annons

Sörviksån avvattnar Sundsjön och mynnar i Revsundssjön, norr om Gällö

Platsen för passagen över ån är mycket sank och skotarföraren har av allt att döma haft problem att ta sig fram med sina lass.

Han har lagt ut stockar för att få bättre bärighet.

Den sandiga åbotten bedömdes dock tydligen som tillräckligt bärkraftig för att bära maskinen och där har inga åtgärder vidtagits.

Sålunda har lassen fått gå tvärs över bäcken som därmed blivit ankommen av slam nedströms.

Sörviksån är viktig för både bäck- och insjööring.

Att med skogsmaskin färdas över ett vattendrag på det sätt som skett i Sörviksån är enligt Skogsstyrelsens skogskonsulent Peter Lundgren, Grimnäs, ett lagbrott.

Enligt § 30, den så kallade hänsynsparagrafen, i skogsvårdslagen skall man vidta förebyggande åtgärder vid passager som den som den här entreprenören företagit.

– Man ska enligt regelboken bygga broar eller lägga virke i vattnet som går att köra på och som kan tas bort efter avslutat arbete, säger Lundgren.

– Entreprenören har förorsakat mycket djupa spår i det sanka området intill ån och som måste rättas till.

– Det här är ett arbete som borde ha blivit utfört på tjälad mark.

Mer läsning

Annons