Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högt ställda mål i Bräcke kommun men inga konkreta idéer

/
  • Bräcke kommuns oppositionsråd Yngve Hamberg, c, kommundirektör Bengt Flykt och kommunalrådet Sven-Åke Draxten, s, visionerade vid ett kommunmöte.

Det är sannerligen inga dåliga mål som Bräcke kommun satt upp för sin framtid fram till 2020:

Annons

Kommunens befolkning har ökat tack vare sin miljö och strategiska läge mellan Östersund och Sundsvall.

Näringslivet har ökat genom entreprenörsandan och den samverkan som råder mellan den offentliga och privata sektorn.

– Bräcke kommun ska därvid bli ett föredöme i hela landet.

Välbefinnandet har ökat genom en god hälsa, en stor delaktighet och ett rikt fritids- och kulturutbud.

Ett led i strävandena att nå dessa mål var den brainstormingkonferens som kommunen arrangerat i veckan och som avslutades på onsdagen.

Deltagare var kommunstyrelsens ledamöter, avdelningschefer, arbetsgruppen för samhällsbyggnad, näringslivs- och utvecklingsenheten samt funktionsföreträdare och kommunchef. Några mera konkreta idéer om hur de högt ställda målen skall nås föddes inte.

– Vi har företagit en test av framtidsscenarier och som vi nu måste förankra djupare, och därefter ta fram ett beslutsunderlag och en finansieringsmodell till politikerna, förklarar kommundirektör Bengt Flykt.

Så höga ambitioner på så lång sikt i en så liten kommun som Bräcke aktualiserar givetvis frågan om hur man i dag ser på frågan om kommunsammanslagningar, ett ärende som ju aktualiseras med jämna mellanrum.

– Några sammanslagningar lär knappast bli aktuella förrän vi bildat den nya storregionen någon gång efter nästa val, säger kommunens oppositionsråd Yngve Hamberg, c.

– Att slå ihop kommuner känns för mig i dag bara som ett onödigt jobb i väntan på länskommunen.

Kommunalrådet Sven-Åke Draxten, s, konstaterar att beslutsfattarna även måste respektera utfallet i den folkomröstning i sammanslagningsfrågan som ägt rum och där en överväldigande majoritet var emot en sammanslagning med Ragunda kommun.

Två faktorer som i dag är hämmande för folk som vill slå sig ner i en glesbygdskommun är svåra bankkreditmöjligheter i en marknad med låga fastighetspriser samt den i mångas ögon frustrerande strandskyddslagstiftningen.

– Vi måste jobba för en ändring av kreditsystemet och agera pådrivande för att strandskyddet minskas från nuvarande 100 meter till föreslagna 25 meter, säger Sven-Åke Draxten.

Mer läsning

Annons