Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bräcke kommun satsar i stället för att skära ner 2011

Ett ökat innevånarantal i Bräcke 6 900 personer lilla kommun har bättrat på kommunens ekonomi med 10,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Effekten av detta är smått svindlande mot bakgrund av senaste decenniets ändlösa nedskärningar i kommunen:

– I stället för att plocka bort och minska kan vi satsa mer än vi tänkt oss inför 2011, säger ett lätt euforiskt kommunalråd, Sven-Åke Draxten, (S).

I budgetförutsättningarna inför 2010 spekulerades kring en befolkningsminskning i kommunen med 100 personer.

Det faktiska utfallet blev en ökning med 25 personer, vilket ger en ökning av 125 personer jämfört med budget.

– Skatte- och statsbidragsutfallet av ett ökat innevånarantal ger oss helt nya förutsättningar att öka ramarna för alla avdelningar, konstaterar Draxten.

Den förstorade kakan leder bland annat till följande:

  • Ingen personal sägs upp utöver de naturliga avgångarna och inga nyckeltal ändras.
  • Näringslivs- och utvecklingsavdelningen får 2,4 miljoner mer än budget.
  • Social- och utbildningsavdelningen med skola, vård och omsorg får 4,5 miljoner, och ger en ny tjänst i hemtjänsten i Kälarne, 1,5 tjänst på Gimsätra och en tjänst inom individ- och familjeomsorgen.
  • Teknik- och infrastrukturavdelningen får en ramökning med 1,8 miljoner, pengar som bland annat kommer att gå till reparation av vattenskador och vägar i samhällena.
  • Kommunstaben får 800 000 kronor samtidigt som man vakantsätter tjänsten som kommunens informationsstrateg.
  • Kultur och fritid och kultur- och fritidsbudgeten utökas från 1,4 miljoner till 1,8 miljoner som kommer idrottsföreningar och kulturevenemang till gagn.
  • Bygg- och miljöavdelningen får 800 000 kronor för att bland annat täcka kostnaderna för bostadsanpassning.
  • Bräcke kommun har gynnats av lägre sociala kostnader för äldre och yngre medarbetare samt en minskning med runt 300 000 kronor av de finansiella kostnaderna till följd av lägre räntor.

– Det är mycket angenämt för kommunstyrelsen att kunna lägga fram ett sånt här budgetförslag till fullmäktige när vi inte står inför att skära i verksamheter, säger Draxten.

– Alla avdelningar har haft i uppdrag att effektivisera sina verksamheter så långt som möjligt.

Befolkningsökningen består till viss del av invandrare i form av både kvotflyktingar och inflyttade från Tyskland, Holland och Norge.

– Och några av dem har startat egna företag.

De ensamkommande flyktingbarnen i Gällö räknas ännu inte i statistiken.

Kommunen avsätter en miljon kronor per år under fyra år för vård av de yttre miljöerna i kommunens fyra tätorter.

– Lekparker, fritidsanläggningar, verksamhetsanpassningar och standardhöjande åtgärder av gator och vägar, får sitt, säger Draxten.

– Vi måste i vårt budgetarbete räkna med en befolkningsminskning Inför 2012 och vi står under de närmaste åren inför att klara en kostnadsnedskärning av runt 20 miljoner kronor.