Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bräcke kommun satsar i stället för att skära ner 2011

Ett ökat innevånarantal i Bräcke 6 900 personer lilla kommun har bättrat på kommunens ekonomi med 10,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Annons

Effekten av detta är smått svindlande mot bakgrund av senaste decenniets ändlösa nedskärningar i kommunen:

– I stället för att plocka bort och minska kan vi satsa mer än vi tänkt oss inför 2011, säger ett lätt euforiskt kommunalråd, Sven-Åke Draxten, (S).

I budgetförutsättningarna inför 2010 spekulerades kring en befolkningsminskning i kommunen med 100 personer.

Det faktiska utfallet blev en ökning med 25 personer, vilket ger en ökning av 125 personer jämfört med budget.

– Skatte- och statsbidragsutfallet av ett ökat innevånarantal ger oss helt nya förutsättningar att öka ramarna för alla avdelningar, konstaterar Draxten.

Den förstorade kakan leder bland annat till följande:

  • Ingen personal sägs upp utöver de naturliga avgångarna och inga nyckeltal ändras.
  • Näringslivs- och utvecklingsavdelningen får 2,4 miljoner mer än budget.
  • Social- och utbildningsavdelningen med skola, vård och omsorg får 4,5 miljoner, och ger en ny tjänst i hemtjänsten i Kälarne, 1,5 tjänst på Gimsätra och en tjänst inom individ- och familjeomsorgen.
  • Teknik- och infrastrukturavdelningen får en ramökning med 1,8 miljoner, pengar som bland annat kommer att gå till reparation av vattenskador och vägar i samhällena.
  • Kommunstaben får 800 000 kronor samtidigt som man vakantsätter tjänsten som kommunens informationsstrateg.
  • Kultur och fritid och kultur- och fritidsbudgeten utökas från 1,4 miljoner till 1,8 miljoner som kommer idrottsföreningar och kulturevenemang till gagn.
  • Bygg- och miljöavdelningen får 800 000 kronor för att bland annat täcka kostnaderna för bostadsanpassning.
  • Bräcke kommun har gynnats av lägre sociala kostnader för äldre och yngre medarbetare samt en minskning med runt 300 000 kronor av de finansiella kostnaderna till följd av lägre räntor.

– Det är mycket angenämt för kommunstyrelsen att kunna lägga fram ett sånt här budgetförslag till fullmäktige när vi inte står inför att skära i verksamheter, säger Draxten.

– Alla avdelningar har haft i uppdrag att effektivisera sina verksamheter så långt som möjligt.

Befolkningsökningen består till viss del av invandrare i form av både kvotflyktingar och inflyttade från Tyskland, Holland och Norge.

– Och några av dem har startat egna företag.

De ensamkommande flyktingbarnen i Gällö räknas ännu inte i statistiken.

Kommunen avsätter en miljon kronor per år under fyra år för vård av de yttre miljöerna i kommunens fyra tätorter.

– Lekparker, fritidsanläggningar, verksamhetsanpassningar och standardhöjande åtgärder av gator och vägar, får sitt, säger Draxten.

– Vi måste i vårt budgetarbete räkna med en befolkningsminskning Inför 2012 och vi står under de närmaste åren inför att klara en kostnadsnedskärning av runt 20 miljoner kronor.