Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bräcke kommun åtta stycken

Bodil & Erik Olof Sundins Stiftelse Stafhem

Främjande av vetenskaplig forskning, företrädesvis inom områdena energi, ekologi och medicin. Främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, främst inom ekonomiska och teknologiska områden med beaktande av Jämtländska förhållanden och behov. Främjande av fortlevnaden av etiska och kulturella värden, även i nordiskt samarbete. Tillgångar: 482.818 kr

Gällö skolområdes utvecklings- och forskningsstiftelse

Stiftelsens syfte att till grundskolan med tonvikt på högstadiet från avkastningen dela ut medel till nedan uppräknade områden, där a o.s.v. har högre prioritet vid en eventuell "konkurrenssituation". a vidareutbildning av i skolan verksam personal tillvarata möjligheter till nya utbildningsområden stimulera forskningsarbete och utvecklingsarbete för skolans räkning som bedrivs såväl inom som utom ordinarie arbetstid premiera personal som gjort något utöver det ordinarie i sitt arbete engagera föreläsare som rör skolans område, om mobbing, hälsa, motion m.m. för uppmuntra konst, musik och litteratur standardhöjning av tekningrelaterade material och områden till exempel inom miljön befrämja trivselhöjande åtgärder. Med personal avses samtliga: lärare, vaktmästare, städ, mat, elevhälsovård, administrativ personal inom Gällö skolområde. Tillgångar: 1.042.228 kr.

Revsund och Bräcke Brandförsäkringsbolags stiftelse för allmännyttiga ändamål

Att ekonomiskt stödja ideella och allmännyttiga föreningar och sammanslutningar med religiösa, sociala, ungdomsvårdande, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål inom bolagets verksamhetsområde. Tillgångar: 2.178.869 kr.

Stiftelsen Anton och Ewe Fogelins minnesfond

Genom utgivande av stipendier eller genom anslag till enskild eller allmän institution, bereda studiebegåvade ungdomar, som är bosatta i Jämtlands län och företrädesvis dem som är födda i Sundsjö församling utbildning i skogsskötsel. Tillgångar: 2.370.266 k

Stiftelsen Arvid Gardens Minnesfond

Att av Sundsjö församling användas till välgörande ändamål inom Sundsjö församling. Tillgångar:1.797.485 kr.

Stiftelsen Kyrkkilen

Avkastningen av stiftelsens tillgångar skall i första hand gå till underhåll av de av stiftelsen ägda fastigheterna, till att hålla sly och förbuskningar borta från inägojorden samt till att driva god skogsvård på skogsmarken. Utdelning skall sedan ske för att främja stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall främja församlingsarbete, välgörande verksamhet samt föreningsarbete som gagnar den bofasta och skrivna befolkningen inom nuvarande Bodsjö församlings verksamhetsområde. Tillgångar: 3.277.821 kr.

Stiftelsen Stafgård

Stiftelsen har till uppgift att för framtiden bevara och bibehålla i stiftelseurkunden omtalad egendom. Sålunda skall stiftelsen bibehålla och förvalta fastigheterna Stavre 1:3, 1:37 och Bodsjölandet 1:4 jämte vissa föremålssamlingar. Att så långt möjligt underhålla kultur- och lokalhistoriskt intressanta byggnader å fastigheten. Att bedriva ett aktivt skogsbruk och annan näringsverksamhet. Tillgångar: 10.526.286 kr.

Stiftelsen Tilda Bergs och Martin Olssons minne

Stiftelsen skall främja församlingsarbete, kyrklig verksamhet samt övrig välgörande verksamhet inom nuvarande Sundsjö församlings verksamhetsområde. 2.979.231 kr