Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra förskola för alla barn

Annons

Vi socialdemokrater vill investera tidigt i barns utveckling. Därför är det viktigt att alla barn får gå i förskolan, och att den håller hög kvalitet. På sikt ska barngrupperna minska till 15 barn på 3 heltider. Vi vill här i Östersund öppna upp minst 8 nya avdelningar inom de närmaste åren. Det ska byggas giftfria förskolor på Remonthagen och Hofvallen. Dessutom blir Mosippan kvar.

Studier visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. I Östersund har vi därför bestämt att det är förskolelärare som ska jobba med barnen. Förskolan är också en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Tillsammans med en bra föräldraförsäkring är förskolan det viktigaste skälet till att andelen sysselsatta kvinnor i Sverige är bland de högsta i världen. Vi vill ha en bra förskola för alla barn.

Föräldrar som har behov av förskoleplats ska enligt lagen få en plats inom 4 månader, och vi är stolta över att kommunen under lång tid har klarat det. Under hösten 2013 blev kommunen tagen på sängen över att privata förskolor inte bidrog med ca 50 platser som de hade lovat. För att kunna möta barnomsorgsbehovet denna vår, så blev lösningen att dels öppna en avdelning på Mosippan som varit stängd under hösten. Dels att låta 50 avdelningar ta emot ett extra barn. Det låter ibland i debatten som om det finns tomma förskolelokaler. Men kommunen har redan lämnat dem på grund av miljö- och hälsoskyddskrav. Att med kort varsel rekrytera utbildade förskolelärare som ska bygga upp en verksamhet bara för en termin, det är inte bra för barnen som skolas in där och sedan ska byta till hösten. Vi förstår att det extra barnet har ställt, och ställer, extra krav på personalen och det är inget som vi vill permanenta. Extrabarnen upphör nu sista juni.

Vår långsiktiga ambition är att ha max 15 barn i gruppen. För att klara det behövs våra 166 avdelningar utökas till ca 200 avdelningar. Att sänka från 18 till 17 barn kräver 10 nya avdelningar och driften kostar ca 40 miljoner kr per år. Det är alltså ett stort och viktigt åtagande, och det kräver mycket pengar.

Vi vill genomföra ett flertal åtgärder i Sverige och EU för att våra barn ska få växa upp i en hälsosam miljö utan farliga kemikalier och hormonstörande ämnen. Barn ska i sin vardag leka och lära i en giftfri förskola och skola. Vi vill bland annat ha hårdare krav på barnens mat, tuffare regler i EU mot hormonstörande ämnen och att bisfenol A förbjuds i EU. Vi socialdemokrater i Sverige satsar på en Miljömålsmiljard för giftfri förskola och skola.

Vi är övertygade om att alla partier i kommunen ställer sig bakom att minska antalet barn från 18 till 17. Då behövs beslut om att bygga giftfria förskolor, och att vi ser över hur vi använder de lokaler som vi redan har. Där det passar bra med förskoleverksamhet kan nuvarande användare istället flytta till andra lokaler. Så bygger vi en bra förskola för alla barn!

AnnSofie Andersson (S), Björn Sandal (S), Mona Modin Tjulin (S), Niklas Daoson (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel