Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borg spår massarbetslöshet

Finansminister Anders Borg spår att arbetslösheten ökar till nästan 12 procent 2011.

Annons

Sveriges BNP sjunker med 4,2 procent i år, enligt finansminister Anders Borgs nya bedömning. Nästa år ökar BNP med 0,2 procent, 2011 stiger BNP med 2,4 procent och 2012 plus 4,0 procent.

I slutet av januari spådde regeringen att BNP skulle falla med försiktiga 0,8 procent i år för att sedan vända uppåt. BNP-ökningen skulle bli 1,5 procent 2010 och 3,0 procent 2011. I budgetpropositionen i september förra året trodde regeringen att BNP skulle växa med 1,3 procent i år.
Arbetslösheten skulle toppa på 8,5 procent nästa år trodde regeringen i januari.
I tisdags gjorde statliga Konjunkturinstitutet bedömningen att BNP sjunker med 3,9 procent i år och att arbetslösheten stiger till 10,7 procent nästa år.

– Den ekonomiska politiken ställs inför mycket stora utmaningar. men inriktningen är tydlig. Krisen ska mötas samtidigt som vi ska värna de offentliga finanserna, säger Anders Borg.
I den nya prognosen gör regeringen en mycket dyster bedömning av utsikterna i den svenska ekonomin. Det innebär också att de offentliga finanserna försämras kraftigt och kommer att visa underskott fram till 2012. Under 2010 och 2011 blir underskotten över 3 procent, spår regeringen.

Borg gör också bedömningen att utrymmet för ofinansierade reformer är ”mycket begränsade”, men han konstaterar också att utrymmet för stabiliseringspolitiska åtgärder ska prövas löpande.

Regeringen räknar med att konjunktursvackan slår hårt mot sysselsättningen, som kommer att falla med nästan 320 000 personer under perioden 2008–2011.
Arbetslösheten beräknas landa på 8,9 procent i år, 11,1 procent nästa år och 11,7 procent 2011 och vända neråt till 11,3 procent 2012, enligt regeringens bedömning.
Regeringen räknar också med att det blir deflation i år, det vill säga prisfall, Priserna, mätt som konsumentprisindex, kommer att minska med 0,4 procent. Nästa år vänder de uppåt och ökar med 0,3 procent, året efter med 0,8 procent och 2012 med 1,5 procent, även då alltså klart under Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent.
Regeringen räknar även med att hushållens konsumtion dämpas av låga börskurser, lägre bostadspriser och en allt svagare arbetsmarknad. Den svenska exporten drabbas hårt av fallande efterfrågan från omvärlden och investeringarna minskar både i år och nästa år.

– Slår Borgs prognos om arbetslösheten in hamnar vi på de höga arbetslöshetsnivåer vi hade i början av 1990-talet, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors till TT.
Sätter att beräkna arbetslösheten gjordes om för två år sedan och nu ingår även heltidsstuderande som aktivt söker jobb i statistiken.
– Räknar man in de nya beräkningsgrunderna är 12 procents arbetslöshet nog i nivå med arbetslösheten på 8,7 procent 1993, säger Tord Strannefors.
– Vi ser nu en kollaps i världsekonomin och nu krävs en offensiv svensk arbetsmarknadspolitik och en offensiv ekonomisk politik.

Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, är förvånad över att finansministern inte presenterar nya stimulansåtgärder i samband med onsdagens kraftiga prognosjusteringar.
– Tyvärr är det här en ganska realistisk bedömning av det svåra läge som svensk ekonomi befinner sig i. Det förvånar mig att Borg målar upp ett sådant här scenario, utan att verka vara villig att spendera mer pengar, säger Bergqvist.
Han ser framför sig ett läge där regeringen måste göra avsteg från det långsiktiga målet om överskott i statsfinanserna och bortse från utgiftstaket.
En allmän sänkning av arbetsgivaravgifterna, stöd till kommunsektorn och till de hushåll och företag som har det svårast i recessionen är vad Bergqvist förväntar sig.
– Det kommer att komma, säger han.

– Uppgiften för regeringen är förstås att möta nedgången, att dämpa, säger Anders Borg vid en pressträff.
Han bedömer att regeringen redan har gjort mycket och också tillsammans med Riksbanken gjort omfattande insatser för att dämpa finanskrisen. Han konstaterar också att det är viktigt att sköta de offentliga finanserna.
– Vår uppgift nu är att ha ordning och reda i statens finanser och inte skapa osäkerhet, säger Borg.
Han hänvisar också till en ny OECD-studie om hur ett 20-tal länder agerat för att möta krisen.
– Och vi har den mest expansiva finanspolitiken av länderna i den studien, säger Borg.
Underskottet i de offentliga finanserna beräknas bli 2,7 procent av BNP i år, 3,8 procent nästa år och 3,1 procent 2011.

– Finanspolitiken måste vara trovärdig, annars fungerar den inte. Utan trovärdighet leder den till ökat sparande och lägre investeringar. I ett sådant här läge måste varje krona användas på effektivaste sätt.
Borg återkom också till vikten av att ha ordning på de offentliga finanserna på lång sikt.
– Det här är inte den sista lågkonjunkturen och vi måste ha ordning på de offentliga finanserna även inför nästa nedgång, säger Borg.

Finansminister Anders Borgs prognos innebär att ungefär vart fjortonde jobb i Sverige väntas försvinna under perioden 2008 till 2011. Den totala sysselsättningen var i början av 2008 enligt SCB omkring 4 494 000 personer SCB och väntas enligt Borg rasa med 320 000 fram till och med 2011.

– Vi är nära våra marginaler och utrymmet är mycket begränsat om vi inte ska skapa osäkerhet om svensk ekonomi. Vi ska inte ta risker, för de pekar rakt in i välfärdens kärna, säger Anders Borg.
Däremot höll Borg fortfarande öppet för att eventuellt förse kommunerna med mer pengar.
– Vi kan behöva se över behovet av resurser till kommunerna, den frågan ska vi återkomma till, säger Borg.

Mer läsning

Annons