Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bilhandeln lyfter vinsten för Persson Invest

Bilhandeln inom Person Invest svarar för den största delen av koncernens vinst, medan sågverk och hyvleri gick back under 2009.

Annons

Vinsten inom koncernen landar på 135, 5 miljoner och bilhandeln svarar för drygt 71 miljoner.

2008 redovisade personbilshandeln en stor förlust men under förra året vände siffrorna uppåt och svarar för den största förbättringen, framgår det av årsredovisningen.

Försäljningen av lastbilar och bussar i Norge har tydligt stärkt resultaten, medan motsvarande verksamhet med tunga fordon i Sverige redovisar ett mindre resultattapp.

Resultatet för koncernens sågverk och hyvlerier innebär däremot en förlust med 21, 7 miljoner kronor.

Sågverken finns i Gällö och Tjärnvik och hyvleriet i Åshammar. Det senare har stärkt sitt resultat medan sågverken visar ungefär samma förlustsiffror som föregående år. Under året förvärvades Edsbyns hyvleri.

Det var kärvt under första halvåret för sågverken med låga försäljningspriser. Andra halvåret blev det motsatta; stigande priser på sågade varor men brist på timmer.

Uppgången räckte inte på långa vägar för att kompensera för de underskott som uppkom tidigare under 2009.

Koncernens skogsförvaltning gör en stabil vinst på nästan 47 miljoner kronor. Ett något förbättrat resultat beroende på högre avverkningsvolym, om man ser till den delen och undantar vinster från fastighetsförsäljningar som var högre 2008.

Persson Invest har också många fastigheter med byggnader som tillsammans redovisar nästan 31 miljoner i vinst.

Fatighetsförvaltningen omfattar uthyrningsbara ytor på 140 000 kvadratmeter och 73 000 kvadrat hyrs ut till externa hyresgäster. 93 procent av beståndet var uthyrt vid årsskiftet.

Som helhet förbättrar koncernen resultatet med cirka 20 miljoner från året innan, trots en kärv konjunktur.

Till en del handlar det om att man minskat antalet anställda med 40 personer, till 900 medelantal anställda, och på andra sätt anpassat kostnaderna till en minskad efterfrågan i spåren av lågkonjunkturen.