Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bilden av Sverige går sönder

För drygt en vecka sedan publicerades en debattartikel undertecknad av moderaternas Saila Quicklund, där hon bland annat vill att kommuner ska kunna förbjuda tiggeri på vissa platser och att det ska bli lättare att avhysa de som bor på otillåtna platser. De menar att de gör detta för att redan utsatta människor inte ska utnyttjas.

De ger alltså sken av att värna om utsatta, men vill göra det genom att hindra dem från att bo och dessutom porta dem från delar av offentligt område.

Just nu går Sveriges bild av ett land som värnar de mänskliga rättigheterna sönder. I Malmö har vi kunnat se och läsa om lägret Sorgenfri som har tömts och där protesterna fortsätter framför Malmö Stadshus. Det grundläggande i vårt land borde vara att ingen vräks utan att det finns alternativt boende. Malmö kommun har endast erbjudit några enstaka nätters boende och en biljett tillbaka till Rumänien. Ett Rumänien som hade vissa grupper bland romerna som slavar så sent som för 150 år sedan. Det tar lång tid för ett sånt synsätt att ändras, och vi måste värna om individerna tills systemet fungerar för dem i deras hemländer.

Vi i Sverige har tidigare utmärkt oss för att vi reagerat och protesterat när andra länder behandlat romer illa, som när Frankrike avhyste romer 2011. Men när det händer på vår hemmaplan blir det snarare hejarop. I Malmö ser vi effekten av den politik som debattartikeln ovan förordar. Det är en skam för ett land som brukar stoltsera med att vara ett rättssäkert land som står för de mänskliga rättigheterna.

Europadomstolen bedömde att Frankrike inte hade rätt att agera som de gjorde, och ett antal andra instanser som värnar de mänskliga rättigheterna, som Civil Rights Defenders, Centrum för Sociala Rättigheter och FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor har alla protesterat mot Malmös sätt att hantera situationen. Europadomstolen har konstaterat att det framgår av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, som är svensk lag, att "avhysningar aldrig får resultera i hemlöshet eller utföras med diskriminerande syfte. Med hänvisning till den systematiska diskriminering som just romer utsätts för har Europadomstolen understrukit att denna grupp aldrig ska utsättas för tvångsavhysningar om de inte erbjuds ett alternativt boende".

Vi behöver inte ens gå till de mänskliga rättigheter, vi behöver bara använda oss av de svenska lagarna. I socialtjänstlagen som kommunerna ska följa är vistelseprincipen tydligt uttryckt. Den innebär att:

Varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stödet och hjälpen. Rätten till bistånd från kommunen är också klart och tydligt uttryckt i socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för en skälig levnadsnivå.

Vistelseprincipen liksom rätten till bistånd för den som vistas i kommunen är absolut. Lagtexten medger inga undantag och tillåter inte att vare sig vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande.

Anledningen till att många kommuner gör en annan tolkning är att de blandar in EU-rätten i tillämpningen av socialtjänstlagen, där den inte hör hemma, för att försöka smita undan kravet i lagtexten: nämligen att de romska migranterna har en absolut och okränkbar rätt till bistånd, inklusive rätt till försörjningsstöd, för en skälig levnadsnivå.

I vår regeringsform finns dessutom ett diskrimineringsförbud. Kommunerna borde vara väl medvetna om att det saknas möjligheter för många romer att få ens sina mest grundläggande behov tillgodosedda på annat sätt än att svenska kommuner börjar följa lagen.

Att Malmö kommun reagerar på det här sättet är en effekt av Sveriges historia med romer. Förra året tog regeringen fram en Vitbok och erkände svenska kränkningar mot romer under 1900-talet. Det finns dock inget som talar för att de kränkningarna upphört, de tar sig bara nya former. Romerna är en nationell minoritet i vårt land, och har som sådant särskilda rättigheter, vilket borde beaktas i de kommunala besluten. Vi är med i EU och har godkänt den fria rörligheten. När den sedan används av människor som förföljts i århundraden, för att de vill förbättra sina liv, så reagerar många med ett hat som är helt oproportionellt mot det som sker. Vi behöver bara titta på den romska historien i Sverige och Europa för att förstå varför.

Nej, vi tycker inte det är okej att människor bor i skjul och under presenningar. Vi förstår att kommuner inte tycker det är lämpligt. Vi tycker att de här människorna borde få bo under rimliga förhållanden med tillgång till toaletter och duschar. Att bara avhysa dem, utan att erbjuda något annat boende, det är under all kritik, och strider mot både mänskliga rättigheter och socialtjänstlagen. Det är skrämmande att det här får ske i Sverige, och att det sker sanktionerat av kommuner och polis, som menar sig bara följa lagarna. De väljer att tolka lagarna på ett sätt som utsätter de redan utsatta för ett ännu större förtryck.

I debattartikeln från moderaterna skriver de att lagar ska gälla alla. Men våra lagar är inte lika för alla, tyvärr. I Malmö visades det med all tydlighet. Några av de boende som vräktes från Sorgenfri förflyttade sig till Malmö stadshus, där de fortsatte sin protest tillsammans med aktivister. Den andra kvällen de befann sig där kom polisen dit. Med stöd av en dom från 1977, som handlade om gatuförsäljning, rensade polisen bort allt som var större än 60x60 centimeter. Det innebar madrasser, liggunderlag och filtar.

Ja, det fanns en lag, men bara några hundra meter från demonstranterna fanns en annan grupp EU-medborgare som bosatt sig utomhus. Det var bland annat danskar som väntade på att HM skulle öppna och sälja den nyaste kollektionen. De köade hela natten utanför butiken, med liggunderlag och sovsäckar. Alla tog större plats än de stipulerade 60x60 centimeterna, men där fanns inga poliser för att rensa undan.

Det känns naivt av moderaterna att tro att vi alla är lika inför lagen. Många av våra lagar är ramlagar, de beskriver en lägsta nivå, och är öppna för tolkning. Där visar det sig ofta, om än sällan så tydligt som i Malmö, att den tolkningen förändras beroende på vem lagen ska användas emot. Att förbjuda tiggeri och avhysa människor från sina boplatser är ingen lösning för de som lever i fattigdom. Samtalet borde istället handla om hur vi säkerställer att de får bo lagligt under rimliga förhållanden och att de får rätt att försörja sig på det sätt de kan. Sverige har en skuld mot Europas romer och det är verkligen på tiden att vi börjar betala den!

Styrelsen Fi Jämtland

Ingrid Mårtensson, Helena Åsasdotter Jönsson, Nova Hamrén och Ellinor Ottosson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel