Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bergs kommun åtta stycken

Arådalens Kapellstiftelse.

Att uppföra, äga och underhålla ett kapell i Arådalen, vilket skall användas för gudstjänster och därtill ansluten verksamhet samt för annan ideell och kulturell verksamhet som tjänar bygdens och kyrkans intressen. Tillgångar: 485.059 kr

Hedvig Olofssons stiftelse.Hedvig Olofssons stiftelse.

Att genom stipendier eller på annat sätt lämna ekonomiskt stöd till utbildning av ungdomar bosatta inom Klövsjö församling. Tillgångar: 3.034.007 kr

Stiftelsen Bergs kommuns centrala skolfond.

Till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola eller skolväsende företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Tillgångar: 144.546 kr

Stiftelsen John och John-Ingvar Lidbergs Minnesfond.

Stiftelsen har som ändamål att årligen fördela avkastningen på stiftelsens grundkapital till rehabilitering och hjälpmedel till en till två personer som skadats i samband med eller vid framförandet av motorfordon i företrädesvis Ljungdalen, Storsjö och Härjedalens kommun. Tillgångar: 913.337 kr

Stiftelsen Makarna Bäckman.

Fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet får användas för personer som bor i Bergs församling att utdelas till personer som på grund av sjukdom fått sin ekonomi försämrad, för kostnader för eftervård, konvalescentvård och rekreationsresor, som den sjuke annars inte skulle ha möjlighet att bekosta. Tillgångar: 762.344 kr

Stiftelsen Myssjö & Ovikens sociala samfond.

Disponibel avkastning skall användas till att främja barna- och ungdomsvård samt att bistå åldringar och handikappade inom Myssjö och Ovikens församlingar. Tillgångar: 264.007 kr

Stiftelsen Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond.

Att dels stödja arbetet i Ovikens Kyrkokör och Ovikens Manskör på sätt angives i Bilaga A till gåvobrevet, dels främja forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645 och de andra forskningsuppgifter, vilka angivas i Bilaga B. Tillgångar: 7.645.594 kr

Syskonen Karlssons stiftelse för handikappades rekreation.

Stiftelsens ändamål skall vara att ge stöd åt handikappade för att de - utan eller med närstående eller annan ledsagare - skall kunna få rekreation och meningsfull fritid företrädesvis med idrott. Enskilda eller grupper av destinatärer som sällan kommer i åtnjutande av stöd eller annan uppmärksamhet skall prioriteras och i första hand skall handikappade i Jämtland/Härjedalen komma i åtnjutande av stöd från stiftelsen. Destinatärerna skall ha möjlighet att för en kraftigt reducerad hyra få nyttja stiftelsens fastigheter och lösöre på fastigheterna. Dessutom har styrelsen i stiftelsen att tillse att stiftelsen blir innehavare av gravrätterna till Karl och Lisa Svenssons gravplats på Rätans kyrkogård, Axel och Emma Axelssons gravplats på Klövsjö kyrkogård, Axel Didrikssons familjegrav gravplats på Klövsjö kyrkogård, och Irma Karlssons gravplats på Klövsjö kyrkogård, överförs till stiftelsen som ny innehavare med ansvar för stiftelsens styrelse att för all framtid, eller så länge medel därtill finns, betala kostnaderna för gravrätterna och underhållet av gravarna. Om någon av stiftarna skulle begravas på annan plats än nyssnämnda gravplatser skall även sådan gravplats överföras till stiftelsen och med samma ansvar för den gravplatsen som för de ovannämnda. Tillgångar: 3.341.717 kr