Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan drabbas hårt när Berg ska spara

Färre vuxna, minskade anslag till läromedel, stoppad fortbildning och nedläggningar.
Skolan är en av de verksamheter som drabbas hårt när Bergs kommun måste spara.

Annons

I det budgetförslag som tjänstemännen tagit fram ska närmare 13 miljoner kronor sparas 2009. Skolan är en av de verksamheter som kommer att drabbas hårt av nedskärningarna.
För att spara drygt 5,2 miljoner kronor under nästa läsår, och 6,3 miljoner kronor året därpå, föreslås fyra skolor läggas ned. De skolor som kan komma att beröras är de redan nedläggningshotade skolorna Skålan, Klövsjö och Kövra. Dessutom har tjänstemännen föreslagit att skolverksamheten i Åsarna ska försvinna.
– Det här blir mest kostnadseffektivt. Vi har räknat och räknat igen. Det är tänkt att barnen i Skålan och Åsarna ska åka till Svenstavik och eleverna i Klövsjö till Rätan, säger KG Jirdén, skolutredare.
Tre lärartjänster föreslås också försvinna, samt tre personal som fungerat som skolvärdar. Dessutom kommer ingen lärare under 2009 att få fortbilda sig, och inköp av nästan alla typer av läromedel stoppas.
– Det blir i princip bara slöjd och hemkunskap som kan göra vissa inköp, säger Mats Hagstedt, barn- och utbildningschef.
Men det är inte bara skolan som kommer att tvingas hårdbanta det kommande året. Biblioteksfilialerna i Åsarna och Klövsjö kommer att få stänga och de övriga biblioteken kommer att få begränsade öppettider.
Kulturskolan, som i våras räddades från besparingsåtgärder, kan komma att tvingas spara en halv miljon kronor, vilket kan innebära att alla som vill inte längre kommer att kunna lära sig spela ett instrument.
Inte heller personal inom vård och omsorg kommer att kunna ägna sig åt fortbildning. Anslaget till det så kallade Bergslyftet kommer att halveras jämfört med det förslag som lades fram i somras.
– Det är synd. Bergslyftet har skapat en otrolig initiativkraft, säger Helén Rikardsson, vård- och omsorgschef.
Även verksamhetens politiker och förvaltningens tjänstemän kommer att känna av de föreslagna besparingarna. I budgeten föreslås politikerna få ett minskat anslag med 120 000 kronor och en halv miljon kronor på tjänstemannasidan.
Men trots att tjänstemännen använt skohorn och vaselin för att få in alla poster i budgeten har de inte kommit ända fram.
– Vi lägger fram en underbudgeterad budget. Trots alla besparingar räknar vi med att gå back 1,3 miljoner kronor, säger Helén Rikardsson.
Den 18 februari ska verksamhetsnämnden säga sitt i frågan, och i mars kommer kommunens högsta instans, fullmäktige, att få fatta det slutgiltiga beslutet.

Annons