Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorskritik: Berg är i obalans

Verksamhetsnämnden i Berg har inte ekonomi och verksamhet i balans.Det menar kommun-revisorerna som nu riktar kritik mot Bergs politiska struktur.

Annons

Kommunrevisorerna har tittat närmare på verksamhetsnämnden i Bergs kommun för att få sig en uppfattning om det är en nämnd med ekonomi och verksamhet i balans. ”Tyvärr är svaret på frågan nej”, konstaterar de.

Genomgången av nämndens ekonomi visar att det fortfarande saknas cirka 13 miljoner kronor jämfört med tilldelad budget, och att det inte finns någon plan på hur de ekonomiska problemen ska lösas.

”Vi bedömer att 2009 blir ett förlorat år ekonomiskt för nämnden utifrån tilldelad budget”, konstaterar kommunrevisorerna.

Som ett förslag på hur kommunen ”slösat” med resurser tar revisorerna upp den omdebatterade skolfrågan. Under nästan ett halvår arbetade en konsult från Kommunförbundet för att ta fram förslag på strukturella åtgärder. Efter flera turer resulterade materialet drygt ett år senare att inga skolor kommer att läggs ned under de närmaste åren. ”Detta är bara ett exempel på hur tid, kraft och pengar läggs på utredningsarbete som inte resulterar i något”, anser revisorerna.

För att klara den ekonomiska situationen föreslår kommunrevisorerna:

att en strukturgrupp tillsätts för att se över strukturen inom skolan, vården, omsorgen och sådan verksamhet som inte är lagstadgad.

att budgeten för 2009 revideras utifrån prognoserna att skatteunderlaget minskar.

att verksamhetsnämnden får mandat att genomföra strukturförändringar som påverkar nämndens egen ekonomi.

I ytterligare en färsk revisionsrapport konstateras att kommunstyrelsen måste ge verksamhetsnämnden mandat att ta ansvar för verksamheten och sin egen ekonomi, samt att kommunstyrelsen och fullmäktige måste godkänna de sparbeting som verksamhetsnämnden föreslår – annars måste kommunstyrelsen och fullmäktige avsätta pengar för att täcka upp den uteblivna besparingseffekten.

Mer läsning

Annons