Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Berg har inte pengar till två stora byggprojekt

Berg har inte tillräckligt stort låneutrymme för att täcka både kostnaden för renoveringen av sjukhemmet och bygget av en ny avloppsanläggning.
– Det är en besvärlig situation, säger Dan-Olov Westberg, c.

Annons

Som LT tidigare har berättat valde Bergs kommun i höstas att belasta kommunkassan med två större finansieringar. Beslutet har inneburit att kommunens konto bitvis varit tomt och att man vid två tillfällen varit tvingad att använda sin checkkredit för att klara av de löpande utgifterna.

För att ha större marginaler vill den nytillträdde ekonomichefen Ralf Westlund utöka kommunens checkkredit från 20 till 30 miljoner kronor.

– Men banken valde att inte ge oss större låneutrymme på samma villkor som vi har i dag, säger kommunstyrelsens vice ordförande Dan-Olov Westberg, c.

Kommunen har i stället valt att låna tio miljoner kronor av Kommuninvest för att åter få kommunkassan i balans efter fjolårets två investeringar.

Nu återstår omkring 65 miljoner kronor av låneutrymmet hos Kommuninvest.

– De investeringar som vi står inför, renoveringen av sjukhemmet i Svenstavik och bygget av en ny avloppsanläggning utanför Rätan, beräknas kosta mellan 70 och 80 miljoner, säger Dan-Olov Westberg.

Samtidigt som arbetet med att klara av de ekonomiska tankenötterna i år har arbetet med nästa års budget inletts.

Även 2010 ser det ut som om de dystra siffrorna kommer att dominera. Den minskade befolkningsmängden kommer att innebär att Berg får två miljoner kronor mindre att röra sig med jämfört med i år.

– Det betyder att vi måste spara in löneökningen och kostnadsökningarna, säger Dan-Olov Westberg.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte i tisdags att sätta ihop arbetsgrupper bestående av politiker, tjänstemän och representanter från de fackliga organisationerna för att möta de besparingskrav som ligger på. Alla chefer har också fått i uppdrag att se över sina kostnader och ta fram ett förslag på en besparing på tio procent.

– Det betyder inte att alla ska spara så mycket. Om vi tog tio procent från alla verksamheter skulle det bli 40 miljoner, vi kanske kommer att behöva hitta en besparingseffekt på 15 miljoner för 2010, säger Dan-Olov Westberg.

Ekonomiavdelningen har nu fått i uppdrag att räkna på budgetförutsättningarna för 2010.

– De ska räkna utifrån tre förutsättningar. Den första är att vi höjer skatten med 0 kronor. Den andra att vi höjer med 35 öre och den tredje att vi höjer skatten med 50 öre, säger Dan-Olov Westberg.

Annons