Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Avtal om idrottsplatser och hallar ses över efter oklarheter

En åtgärdsplan behöver upprättas inom fritidsområdet i Östersund, när det gäller interna överenskommelser och externa avtal om kommunens idrottsanläggningar.

Det har kultur- och fritidsnämnden nyligen beslutat och kansliet ska inom kort återkomma till politikerna med detaljer om hur det här närmare ska gå till.

Bakgrunden är att kommunen låtit en revisionsbyrå granska hur det ser ut med avtal och överenskommelser när det gäller idrottsplatser, hallar samt övriga anläggningar. Totalt 25 stycken.

Bedömningen från Deloitte är att rutiner saknas som säkrar kommunens interna kontroll. Några sammanfattningar:

• De flesta avtal och interna överenskommelser är inaktuella.

• Rutiner för att säkra aktuella och korrekta dokument behöver tas fram.

• Kanslichefen tecknar nya avtal som inte har stöd fullt ut i gällande delegation.

• Avtalskonstruktioner med automatisk förlängning gör att avtalen rullar på.

När beställare och utförare möts för eventuella förändringar förs inte några anteckningar vid träffarna.

• Fritidsnämndens förfarande kring avtalen behöver ses över i sin helhet.

Det finns stöd i delegation från nämnden om uthyrning i nio månader. Men generellt har löptiden för avtal med externa parter visat sig vara längre än den interna överenskommelsen.

När det gäller extern drift och underhåll så sköts den på åtta anläggningar av föreningar och ett par fastighetsbolag. Övriga 17 anläggningar sköter kommunen; där finns avtal om teknisk förvaltning.

Men det saknas skriftliga riktlinjer för hur väsentliga moment i avtalshanteringen genomförs. I dag är det exempelvis inte klart var aktuella avtal finns i kommunen.