Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Avloppsvatten innehöll knark

Prover från avloppsvattnet i Östersund tyder på att fem invånare av 1 000 använder cannabis. Det är ett av resultaten i den kartläggning som narkotikakommissionen har gjort.

Lördagen den 28 september tog Östersunds kommun prover på det kommunala avloppsvattnet vid reningsverket i Göviken. Syftet var att kunna undersöka förekomsten av cannabis, amfetamin och kokain. Proverna skickades därefter till Karolinska institutet för analys.

Nu har provsvaren kommit och det står klart att avloppsvattnet innehöll både cannabis och amfetamin.

– När det gäller cannabis så innehöll avloppsvattnet fem doser per tusen kommuninvånare. Och när det gäller amfetamin så var det en och en halv dos per tusen invånare, säger Eva Forsberg som är narkotikakommissionens projektledare.

Det går enligt henne inte att dra för långtgående slutsatser av resultatet eftersom det finns ett mått av osäkerhet i den här typen av analyser. Men undersökningen kan ändå ge en bild av hur många som använder de vanligaste narkotikapreparaten. Eva Forsberg konstaterar att avloppsproverna tyder på att östersundarnas narkotikavanor skiljer sig från invånarna i andra städer där liknande mätningar har gjorts.

– Det verkar ändå som om vi har lite mindre förekomst här än på andra ställen, säger hon.

Narkotikakommissionen har även på andra sätt kartlagt narkotikasituationen i Östersund. Bland annat genom en så kallad totalenkät där alla skolungdomar i åttonde klass och årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om narkotika. En lite förvånande slutsats är att relativt få handlar sina droger via internet.

– Det är relativt få som sitter hemma och beställer själva. Det verkar i stället vara några få som beställer mycket och senare distribuerar till många, säger Eva Forsberg.

Kartläggningen bekräftar också en hel del erfarenheter som tidigare har gjorts inom polisen och socialtjänsten. Till exempel att drogen spice och liknande så kallade rökmixar är vanligare bland de unga i Östersund jämfört med riksgenomsnittet. Samtidigt visar enkätsvaren att cannabis fortfarande det narkotiska preparat som används av flest. När det handlar om tillgängligheten visar totalenkäten att var femte elev i nionde klass och var tredje elev i årskurs två i gymnasiet vid något tillfälle det senaste året har erbjudits prova eller köpa narkotika. Enkäten visar också att var tionde pojke i årskurs nio och var fjärde i årskurs två på gymnasiet har använt narkotika.