Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Atomkraft ingen lösning

Kommentar till "Vi måste utveckla atomkraften" av Saila Quicklund (M) och Johan Johnsson (M) i LT 8 november: Det är vanligt att kärnkraften framhålls som en lösning på klimatproblemen i den politiska debatten. Men det står klart att kärnkraft saknar förutsättningar att ersätta de kolbaserade energikällorna, vilka är upphovet till klimatproblemen, när man tittar på världens energifördelning. De kolbaserade energikällorna kol, olja och fossilgas, utgör mellan 80-90 procent medan kärnkraften endast utgör fyra procent av världens totala energikonsumtion. (Källa: Ekonomifakta, 2013).

Kärnkraftens förespråkare i Sverige brukar framhålla att andra alternativ inte har kapacitet att ersätta vare sig kol olja eller fossilgas. Samtidigt utgår man enbart från den andel av energin som utgörs av elektricitet när man jämför olika energislag, och där kärnkraften i Sverige i dag utgör 38 procent av elproduktionen. Utifrån det drar man slutsatsen att kärnkraften är en viktig del i reduceringen av klimatutsläpp. Men de flesta transporter och industriprocesser i Sverige, liksom i övriga världen, utnyttjar inte elektricitet. Av Sveriges totala energikonsumtion, inklusive de kolbaserade och de förnybara energikällorna, utgör kärnkraften 13 procent och kärnkraften har därav relativt liten betydelse för reducering av klimatutsläpp. (Källa: Svebio, 2012). Dessutom medför nybyggd kärnkraft, inklusive uranbrytning och slutförvaring av uttjänt uranbränsle, mer klimatutsläpp än energieffektivisering och utbyggnad av förnybara energikällor.

Enligt Internationella atomenergiorganet, IAEA, byggs det nu 62 reaktorer runt om i världen. Nio av dessa reaktorer har byggts i över 20 år. Watts-Bar i USA som började byggas år 1973 räknar IAEA med bli färdig 2015/2016. Atucha-2 i Argentina som byggts i 31 år, samt flera ryska reaktorer som började byggas på 1980-talet, liksom Belene i Bulgarien har inte tillräcklig finansiering för att göras färdiga.

Av de 62 reaktorerna har 43 inte angivit när de skall vara färdiga och 18 av dem ligger långt efter den planerade starten, som t ex reaktorn Olkiluoto 3 i västra Finland. Enligt Global Data:s undersökning i juni år 2012 så kommer bara i Europa 150 kärnkraftsreaktorer, av dagens 180, att skrotas under de närmaste 20 åren på grund av åldersskäl, och de flesta reaktorer runt om i världen är lika gamla eller äldre.

Klimatproblemen är akut och behöver angripas direkt så att temperaturhöjningen kan begränsas och klimatförändringarna inte hamnar utom kontroll. Under de närmsta åren behöver därför den totala användningen av kol, olja och fossilgas kraftigt minskas. Detta kan bara ske genom att nästan lika kraftigt minska den totala energianvändningen. Resurser måste användas till att utveckla de hållbara alternativen vilket det finns förutsättningar för i Sverige. Kärnkraften är en olämplig lösning, eftersom den är dyr, oflexibel, tar lång tid att bygga och är på flera sätt riskfylld, inte minst med tanke på extremväder och naturkatastrofer till följd av klimatförändringarna.

Magnus Nilsson, egen företagare, Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel