Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Arenan utvecklar idrotten, gör en volt och kom till skott!

Vi vill göra klart att avståndet till R3-området för oss inte är någon avgörande faktor.

För var ska vi börja räkna; från Lugnvik, Valla, Torvalla, Brunflo, Lit, Stortorget eller Rådhuset? I princip alla våra barn transporteras redan idag till de olika anläggningarna såväl under skolgång som på fritiden. Föräldrar skjutsar, eller så tar de bussen. För dem som cyklar utgör avståndet till R3-området knappast något hinder. Vi ser inte att detta tranportmönster skulle brytas ens om arenan las på Stortorget. Likväl vill vi framhålla att det är viktigt att bussar går till den nya arenan och att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas. Förutsättningarna för en utvecklad kollektivtrafik borde öka med ett sammanhållet idrottsområde. Östersund kommer att ligga i absolut framkant för idrott och andra arrangemang, där det inom någon kilometer från city, och inom några hundra meter sinsemellan, finns en skidstadion i världsklass, en event och fotbollsanläggning för bredd och elit, samt en arena för issporter och gymnastik. Dessa anläggningar kommer att ha centrala publika parkeringsmöjligheter och verksamhetsparkeringar med angöring för ett bra trafiksystem, samtidigt som det finns gott om utrymme för alla arenornas fortsatta utveckling. Vi ser bara möjligheter i detta.

Det finns en stark samsyn mellan de prioriterade idrotterna om utvecklingen av dess anläggningar. Den prioritering som överenskommits mellan idrotten och politiken år 2008 är självklart mycket positiv. Redan 2005 lyftes förslaget om en ny arena vid travet fram och även andra förslag har noggrant utretts under de senaste fem åren, därför har vi svårt att förstå att det skulle krävas mer utredningstid. Som vi ser det så har vi vänt på alla stenar flera gånger. Vi företrädare för de idrottsföreningar som bedriver de idrotter som direkt berörs av den nya arenan applåderar att det råder politisk enighet om att investeringar skall göras för att tillgodose issporternas och gymnastikens behov av väl fungerade idrottsanläggningar.

Tidsaspekten är oerhört viktig. Konståkningen och ishockeyn bedrivs idag i en ishall vars miljö är skadlig för våra barn och ungdomar. Bandyn dör sakta på en av Sveriges omodernaste anläggningar. Gymnastiken bedriver en verksamhet med tunga, farliga lyft av redskap vid varje träningstillfälle. Lyft som inte skulle godkännas på någon arbetsplats. För att vi ska kunna utveckla våra idrotter och utbildningar så behöver vi bättre förutsättningar, nu. Vi tycker att det redan tagit för lång tid.

Vi beklagar att frågan om lokaliseringen försenat processen. Vi vill med detta inlägg klargöra att vi från idrotten är helt eniga. Vi anser att en sammanhållen arena på R3-området i enlighet med liggande förslag är det bästa alternativet på både kort och lång sikt. Vi har under utredningens gång enhälligt påpekat bland annat vikten av framtida utvecklingsmöjligheter – till exempel förutsättningarna för andra idrotter att ansluta till den nya arenans omedelbara närhet – möjligheter som omintetgörs vid andra alternativa lokaliseringar. Vi har hela tiden hävdat att det är viktigt att vi inom idrotten inte ställs mot varandra i utvecklingen av anläggningarna, och att det finns stora fördelar med ett sammanhållet område anpassat för idrotten och våra behov.

Som representanter för de idrotter som idrottsrörelsen själva valt att nu prioritera vill vi framföra vår tacksamhet att vi fått delta i utredningsarbetet, och att våra synpunkter till stor del tagits till vara. Vi gläds också åt att idrottsrörelsen nu står enad bakom arenalokaliseringen till det så kallade R3-området.

Utveckla idrotten med en arena lokaliserad till det område som föreslagits, och som redan avsatts för ändamålet.

Företrädare för följande gymnastikföreningar: Östersundsgymnasterna, Östersundsgymnastikförening, Brunflo Gymnastikförening, Lit Gymnastikklubb och Nysnö

My Lindskog Andersson

Jim Salvin

Rolf Pålsson

Catarina Dahlgren

Charlott Söderberg

Ola Bergqvist

Gunnar Haglund

Östersunds ishockeyklubb, ÖIK

Fredrik Mörtberg

Markus Åkerblom

Östersund/Brunflo IF, ÖHC

Bengt Abrahamsson

Kjell-Åke Andersson

IF Castor, Konståkning

Magnus Trense

Östersunds bandysällskap, ÖBS

Olle Christmansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel