Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arenafrågan kan göras till en het strid eller till en möjlighet

Annons
Läste idag Agne Svärds inlägg i Arenafrågan i LT. Jag undrar bara om det är medias roll att ge sig i kast med sådana partsinlagor i en fråga som syftar till att finna lösningar som förhoppningsvis blir något positivt för samtliga berörda parter? Utan att på något sätt förminska Karin Thomassons roll som ordförande i kultur- och fritidsnämnden vill jag ändå påminna om att de beslut som fattas i nämnden sker utifrån en demokratisk och politisk dialog. Nämnden representeras av flertalet ledamöter med en god blandning av kultur- respektive idrottskunniga människor.
Jag kan inte bedöma sanningshalten i vad som har sagts och gjorts mellan enskilda individer eller vad ni säger om varandra i inlägg eller på bloggar. Däremot vill jag i egenskap av ledamot i kultur- och fritidsnämnden säga att den kritik som riktas mot beslut om arenan i sådana fall riktas mot flera politiker än enbart AnnSofie Andersson och Karin Thomasson. Jag tror mig våga säga att viljan att skapa något positivt för berörda idrotter med arenaresurserna sträcker sig över partigränserna. Jag blir dessutom illa berörd av tonen som tycks finnas mellan människor i denna fråga. Håll er till sakfrågor! Håll er ifrån personliga påhopp!
Vill med detta bara säga att de projektdirektiv som nu tagits inför projekteringen av såväl kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden av arenan är ett underlag för en fantastisk möjlighet att stärka idrotten generellt och gymnastik, basket och ishockey i synnerhet. Detta sker helt i enlighet med de prioriteringar som gjordes vid idrottsforum i våras där även jag deltog.
Media, de berörda idrotterna och politiken kan välja att göra detta till en otrevlig stridsfråga eller så finner vi vägar att skapa styrka och enighet utifrån att det de fakto stärker kommunens utveckling. Där har alla aktörer ett enskilt och gemensamt ansvar när det gäller hur vi för en dialog och debatt i frågan. Debatt och konkurrens är bra så länge den är konstruktiv och ärlig. Det ger sällan något att ägna sig åt påhopp och utgå ifrån ett egoistiskt perspektiv.
De offentliga resurserna räcker inte till om vi ska bygga nytt åt alla som vill ha eget och nytt. Om man tar del av olika framtidsanalyser och tillväxt- och utvecklingsstrategier så pekar de nästan alltid på samverkan och innovativitet som viktiga framgångsfaktorer. Ett gott ledarskap handlar om att förstå detta.
Ensam är inte stark.
Samverkan är ett bättre koncept!
Nya tankar tillsammans kan ge innovativa lösningar.
Om jag fick bestämma så skulle de som visar bästa och mest ärliga samverkansvilja bli lyssnade till mest och de som bara skäller och visar ovilja till samverkan få ställa sig i kö i några år till.
Sanna Palomaa, c
Ledamot i kultur och fritidsnämnden

Mer läsning

Annons