Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora avvikelser i Åres exploateringskalkyler

/
  • Jämtgårdsprojektet - för många kockar och en väg som blev fel.
  • Totthyllan - värst i klassen. Snöröjnings- och belysningskostnader och obebyggda tomter har gett underskott på över 4 miljoner kronor.
  • Ängarna. Markförhållandena var oväntat svåra. Gator, VA och belysning blev dyrare. Underskott: 750 000 kronor.

Åre kommun har svårt att träffa rätt i kalkylerna i sina exploateringsprojekt. Det visar kommunens preliminära genomgång av de nu pågående sju projekten.
Villatomtprojekten Totthyllan, Ängena och Jämtgården hör till de värsta exemplen.

Annons

I projektet Totthyllan finns sedan tidigare ett underskott på cirka tre miljoner kronor, huvudsakligen på grund av den dyra lokalgatan och för lågt satta tomtpriser. Men slutredovisningen är ännu inte gjord och det kan bli värre. En tomt har kommunen fått köpa tillbaka och hälften av de 14 tomterna står fortfarande obebyggda. För dessa har kommunen inte fått in beräknade anslutningsavgifter för VA och el.

– De betalas in när tomterna bebyggs, påpekar kommunchef Gunnar Hedberg.

Men tills dess räknas de in i underskottet som nu uppgår till drygt 4 miljoner kronor.

Mest svåröverblickat är projektet Jämtgårdsområdet i Björnänge. Där har kommunen svårt att säga vad investeringskostnaderna blev.

Det beror delvis på antalet parter. Förutom kommunen var två kommunala bolag inblandade, Åre Strand och Årehus. Det skrevs också avtal med en yttre entreprenör som skulle bygga vägen för en dryg miljon.

Men vägen blev undermålig och godkändes inte av kommunen. Tvisten om detta pågår fortfarande.

Alla tomter är dock inte sålda än och kommunen hoppas på ett positivt slutresultat, om vägtvisten får en lösning.

I villatomtprojektet Ängarna väster om Åre blev det fördyringar för gator och vägar, VA och gatubelysning, främst på grund av mer komplicerade markförhållanden än man räknat med. Avvikelsen från kalkylen blev nära 1,4 miljoner och projektet visar ett underskott på drygt 750 000 kronor.

Ytterligare kostnader tillkommer eftersom det inte har bildats några gemensamhetsanläggningar i något av dessa tre projekt. Skälen varierar: i Jämtgården beror det på den undermåliga vägen och på Totthyllen gjorde lantmäteriet fel i en kallelse.

Oavsett orsak innebar det att kommunen fick betala för snöröjning och gatubelysning även i vintras.

Enligt Gunnar Hedberg pågår dock förrättningar nu i alla tre områden så det ska inte bli några mer sådana kostnader framöver.

– Det är vi överens med parterna om, både i Ängarna, Jämtgården och Totthyllan, säger Hedberg.

•Det är avvikelser i nästan alla projekt. Är det så svårt att få kalkylerna att stämma?

– Ja, det visar ju det här. Man ser det ju också på andra projekt, Copperhill, i Östersund och runt om i landet.

•Vad ska man göra åt det?

– Vi lär ju oss av det och vi har skärpt upp rutinerna. Man stöter alltid på någonting när man börjar gräva i backen, det var ett annat berg än man trodde och så vidare. Men man får göra en bedömning hur mycket undersökningar man ska göra innan för att inte stöta på någon överraskning. Det är en avvägning det också, säger Gunnar Hedberg.

Mer läsning

Annons