Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Starten har gått för bro över Stora Helvetet

Det borras och sprängs i berget vid Stora Helvetet intill norska gränsen, inför det som ska bli första järnvägsbron över den svårtillgängliga branten.

Annons

Markarbetena pågår i det här området där östra brofästet ska ligga. I bortre änden av bilden, närmare Norge, byggs nästa brofäste. Järnvägsbanken upptill i bilden ska delvis plockas ner när bron är på plats 2019.

En laddning exploderar i berget sedan tolv hål borrats för sprängningen, när LT besöker området. Grävmaskiner och bandtraktorer har varit i gång sedan i somras och markarbetena fortsätter några månader till.

Den gamla järnvägsbanken, som bron ska ersätta, återinvigdes i januari förra året efter stabiliseringsåtgärder. Banken går längs en fjällsluttning som lutar 45 grader. Sluttningen fortsätter nedanför E14 som också är byggd på en bank genom det branta området.Att broprojektet går under namnet "Stora Helvetet" säger något om hur byggförhållandena upplevdes en gång i tiden när platsen fick sitt namn.

För cirka 135 år sedan byggdes banken upp av stenblock och glimmerskiffer i vad som beskrivits som ett gediget men mycket tungt hantverksjobb.

Att komma åt platsen med byggmaskiner, material och annan tung utrustning är besvärligt även med dagens förutsättningar.

– Det är väldigt utmanande terräng som är extremt brant. Dessutom lutar det från svenska sidan till Norge, säger Sven-Olof Bergqvist, projektledare för brobygget på Trafikverket.

– Hittills har vi har brutit för servicevägar till östra och västra sidan av bron och gjort sprängningar för östra landfästet och vägen dit. Dessutom måste vi vara försiktiga så inte den befintliga banken skadas.

Brospannen som bildar den 220 meter långa bron kommer att skjutas på plats efterhand och svetsas ihop på plats. Under byggtiden kan framkomligheten på E14 i området periodvis vara begränsad, när tunga transporter rullar till och från bygget.

Förr hjälpte banan till att industrialisera Jämtland. Nu är den av stor betydelse för besöksnäringen i länet och en godsförbindelse i båda riktningar.

Sommaren 2018 ska bron vara färdigbyggd. Samma höst läggs spår- och järnvägstekniken på plats. Tågtrafiken beräknas vara igång vintern 2018/19. Delar av järnvägsbanken plockas ner sommaren 2019, för att säkerställa så ras inte uppstår i fortsättningen.

120 miljoner beräknas bygget kosta och bron ska ses i ljuset av att man från svensk sida möter upp, när banan på norska sidan genomgår en omfattande miljardombyggnad för elektrifiering.

– En aspekt av brobygget är att nuvarande järnvägsbanken skulle vara för smal för elektrifiering, säger Sven Olof Bergqvist på Trafikverket.

Platser där det ska borras och sprängas har märkts ut med grönt.

Platschefen Roger Kinnunen, till vänster, Raymond Sundin, i mitten, jobbar med markförberedelser och Sven-Olof Bergqvist, i gult, är projektledare för Trafikverket.

Vid det här stupet jobbas det med att borra och spränga bort stora mängder berg, för att skapa en service- och byggväg till bron.

Nuvarande järnvägsbanken uppfördes 1877. Det inte är tågens vikt som gör att banken slits. Trycket från stenmassorna innebär att den långsamt bryts ner av egen tyngd. När bron står klar kommer banken delvis att plockas ner. Bilden är tagen från E14.

Annons