Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya bostäder planeras i Duved

/
  • Illustrationskartan i planhandlingarna visar de fyra kedjehusen samt en tvåvånings byggnad för  bostäder och handel längst ner närmast Karolinervägen.Foto: Tema planavdelning
  • Lägdan bakom Duveds föreningshus och Hotell Renen har tidvis använts som beteshage för hästar. Men nu vill en exploatör bygga bostäder och handel på tomten.Foto: Elisabet Rydell-Janson

En serie kedjehus planeras i centrala Duved, mellan hotell Renen och Mångån. Ett planförslag har just sänts ut på samråd.

Annons

Planen omfattar ett 1,6 hektar stort område i västra Duved där en privat exploatör vill bygga bostäder och butiker. Området, som begränsas österut av hotell Renen och Duveds föreningshus, Mångån västerut och Karolinervägen i syd, är i dag öppen gräsmark där hästar tidvis betar.

Planen berör riksintresse för turism och friluftsliv och ligger på gränsen till riksintresse för kulturmiljövård på grund av närheten till Forsa.

Totalt rör det sig om fyra längor kedjehus i ett och ett halvt plan som exploatören vill bygga, plus ett separat hus med handel och bostäder.

I somras skickades ett planprogram ut på samråd. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor påpekade då att Mångån, som är del av Natura 2000-skyddade Åreälven, inte fick påverkas, exempelvis av grumlingar under byggtiden. Några sakägare hade synpunkter på lösningarna för parkering och infarter och vad som ska hända med befintliga gångstigar och längdspår.

Samrådet pågår fram till den 22 april.

Annons