Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Arbetsgrupp ska lösa brister inom missbruksvården i Östersund

Efter kritik från Socialstyrelsen ska Östersunds kommun ändra på rutinerna för handläggning och rutiner inom missbruksvården.

En arbetsgrupp bestående av två handläggare och en teamchef bildas. Den ska jobba med att utveckla rutiner för handläggning och dokumentation inom missbruksvården.

Socialstyrelsen pekade på flera brister i samband med en inspektion i april. Senast i dag vill man ha en redogörelse från kommunens sida.

Vid socialnämndens senaste möte i Östersund beslutades om att inrätta arbetsgruppen för att komma tillräta med bristerna.

Kommunens kvalitetssamordnare kopplas in som extra resurs.

Vid inspektionen tittade socialstyrelsen närmare på akter och intervjuade ansvariga chefer, socialsekreterare samt personal inom öppenvården.

Exempel på andra delar som synades är:

•Hur barn uppmärksammas, hur de kommer till tals och synpunkterna beaktas.

• Hur anmälningar hanteras från närstående eller andra om att personer behöver hjälp att komma ifrån sitt missbruk.

Det framkom att socialnämnden saknar fastställa mål och riktlinjer specifikt riktade mot missbruks och beroendevården.

Nämnden saknade skriftliga rutiner för handläggning och rutiner för uppföljning samt utvärdering av beslutad insats.

Det fanns också brister i frågan om beslut att inleda och avsluta utredning. I slutänden fanns risk för rätten att överklaga. I flera ärenden framgick inte om den enskilde informerats om rätten att överklaga beslut.

Vårdkedjan bedöms fungera väl, med ett varierat utbud av insatser för missbrukare och anhöriga.