Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Andra gången gillt- miljödomstolen tar upp nybyggnaden av Hissmofors vattenkraftverk

I början av förra året ansökte Jämtkraft om tillstånd att riva en del av kraftverket i Hissmofors samt bygga nytt.

I går togs ärendet upp av miljödomstolen för andra gången.

En del av kraftverket är gammal och har skador i konstruktionen, Jämtkraft vill riva vissa delar samt bygga nytt för att kunna säkerställa elproduktionen.

Enligt Jämtkrafts advokat Joakim Nyman yrkar kraftbolaget att få tillstånd att riva den befintliga kraftstationen, Hissmofors 3, samt riva en del av station 4. De yrkar också på att bland annat få tillstånd att bygga ett nytt kraftverk med två turbiner, anpassa dammen och bygga intagsluckor i den samt rensa flottledsanläggningar i en del av älvfåran.

– Bolaget önskar få börja direkt, innan domen vunnit laga kraft. Behoven av att bygga nytt är stort och nuvarande kraftverk är i dålig kondition, säger Joakim Nyman.

I oktober blev det klart att det är Sweco som ska projektera den nya kraftstationen.

Joakim Nyman hade flera experter från Sweco och andra inblandade i projektet från Jämtkraft vid sin sida vid domstolsförhandlingen som hölls i Folkets hus i Hissmofors på onsdagen.

Berörda myndigheter som bland andra länsstyrelsen i Jämtland och Krokoms kommun hade representanter på plats. Där var också flera personer från Kammarkollegiet samt fiskeintressenter.

När Joakim Nyman fört fram Jämtkrafts yrkanden fick motparterna, som satt vi borden mittemot, säga sin inställning. Samtliga närvarande parter gav sitt medgivande till yrkandena.

Därefter gick målsäganden Jämtkraft bland annat vidare med att redovisa närmare hur projektet är tänkt att utföras samt hur de ser på miljöpåverkan, dels under byggandetiden och dels själva förändringarna i kraftverksmiljön, utifrån miljökonsekvensbeskrivningen.

Tanken är att kraftförsörjningen ska pågå som vanligt under byggtiden, eventuellt med några kortare avbrott.

Det mest akuta med nuvarande konstruktion är allvarlig sprickbildning i en del som hör till kraftverket. Det har blivit stora sprickor i betongen på grund av att berget det är byggt på är ett så kallat svällberg, när berggrunden kommer i kontakt med syre sväller det.

Urban Westbye, länsstyrelsens miljöskyddsenhet, frågade om hur berget påverkar nybygget på längre sikt.

– Så som Hissmofors 5 är byggd fungerar det bra, den är byggd med modern teknik, så det kommer inte att vara ett problem vid det här bygget, säger Ulf Pettersson, miljökonsult.

Enligt beskrivningen påverkar inte projektet närliggande kulturmiljöer inte heller växligheten i området.

Tanken är att den nya kraftverksstationen ska ha två turbiner som vardera kan ta 200 kubikmeter vatten per sekund.

Byggarbetet planeras att ta tre år.