Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

AMF:s sparare får tillskott i kassan

Pensionsjätten AMF ändrar nu konsolideringspolicyn för traditionell pensionsförsäkring.

Pensionsjätten AMF ändrar nu konsolideringspolicyn för traditionell pensionsförsäkring. En effekt blir att sparkapitalet skrivs upp rejält.

En traditionell pensionsförsäkring består av två delar en garanterad del och en överskottsdel. Garantin består av det garanterade pensionsbeloppet, beräknat utifrån en garanterad ränta, och kan aldrig minska i värde.

Om bolaget placerar pengarna väl uppstår dessutom ett överskott som delas ut till spararna i form av så kallad återbäringsränta.

Tidigare har bara en del av överskottet delats ut till spararna. Resten har använts till att bygga upp en buffert som kan användas för att jämna ut värdeutvecklingen över tiden.

Den 1 maj ändrar dock AMF metod för hur överskottet ska fördelas. Bufferten avskaffas och målet är nu att tillgångarna ska vara exakt lika stora som åtagandena gentemot spararna. Det innebär att den så kallade konsolideringen alltid ska ligga på 100.

Det som tidigare kallades för återbäringsränta kommer i fortsättningen att heta avkastningsränta. Denna ränta kommer nu att beräknas månadsvis. Om placeringarna utvecklats positivt under månaden blir också avkastningen positiv. Om placeringarna däremot sjunkit i värde blir avkastningsräntan negativ.

Den tidigare modellen har fungerat väl men den har varit svår att förklara. Nu väljer vi en modell som är enklare att förstå där spararna tydligare kan följa värdeutvecklingen på sitt pensionssparande, säger Ingrid Bonde, vd på AMF.

På kort sikt innebär förändringarna att det totala kapitalet kommer att variera mer än tidigare. På lång sikt blir det däremot ingen påverkan alls eftersom de underliggande tillgångarna är desamma.

Bufferten delas ut

Att beräkningsmetoden ändras innebär också att överskottet som i dag finns i bufferten kommer att delas ut till kunderna.  Exakt hur mycket som ska delas ut är oklart. Det beror på konsolideringsnivån den 31 mars men den har ännu inte beräknats.

Klart är dock att det handlar om mycket pengar. I slutet av februari var konsolideringsnivån 117, dvs. tillgångarna motsvarade 117 procent av de totala åtagandena mot kunderna.

Om konsolideringsnivån inte förändrats under mars skulle det innebära att spararnas pensionskapital skrivs upp med 17 procent den första maj.

MAGNUS GUSTAVSSON, PRIVATA AFFÄRERPrivata Aff?rer