Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Allvarliga fel om vindkraften

Sune Sjöström och Henrik Wachtmeister från Föreningen Svenskt Landskapsskydd skriver i en replik (16/1) på min artikel om att Jämtlands vindkraft är en viktig del i energiomställningen att vindkraften är onödig, går med stora förluster och att Svensk Vindenergi vill ha vindkraft på varje kulle i landet. Allvarliga men felaktiga anklagelser som behöver bemötas.

Till att börja med är det värt att påminna om varför vindkraften byggs ut. Vi har idag en integrerad nordisk elmarknad och i en allt högre grad en europeisk elmarknad. Andelen fossil elproduktion på både den nordiska, men framförallt den europeiska, elmarknaden är fortfarande betydande och ur detta perspektiv innebär varje nytt vindkraftverk en stor miljönytta. För varje elkabel vi bygger till våra grannländer blir nyttan större. Den nordiska elmarknaden har också ett underskott av elproduktion och behovet av nyinvesteringar det kommande decenniet är stort.

Att vindkraften går med stora förluster är inte heller sant. Vindkraftsbranschen växer kraftigt och prognosen visar att det 2014 kommer att installeras omkring 900 MW vilket är rekord. Både antalet verksamma företag och antalet anställda ökar. Sjöström och Wachtmeister skriver att vindkraften inte har kunnat redovisa annat än förluster sedan 2011. Hade påståendet varit sant hade den snabba utbyggnaden av vindkraften inte varit möjlig, utbyggnaden hade istället stannat av. De fortsatta investeringarna i vindkraft har, trots låga el- och elcertifikatpriser, kunnat fortsätta eftersom vindkraftverken hela tiden blir mer effektiva. Nya investerare har också lägre avkastningskrav än tidigare vilket också bidragit till fortsatt utbyggnad.

Debattörerna menar vidare att vindkraften höjer elpriset om kostnaden för elnät räknas in vilket också är felaktigt. Vindkraftsbolagen betalar, liksom all ny elproduktion, själva för sin nätanslutning. Sedan 2010, då vindkraftsutbyggnaden tog fart ordentligt, har elpriset inklusive nätkostnader för en genomsnittlig villakund minskat med 6 procent enligt SCB samtidigt som vindkraftsproduktionen har ökat med 400 procent. Kundernas kostnad för elcertifikat har också sjunkigt under samma period från 4,6 till 2,7 öre/kWh, en minskning med mer än 40 procent.

Till sist menar debattörerna att Svensk Vindenergi vill att det skall stå ett vindkraftverk på varenda kulle i landet vilket självklart inte stämmer. Det krävs stor respekt för det faktum att vindkraften innebär ett intrång i naturen och att närboende kan känna sig oroliga för vad intrånget kommer att innebära. Kommunerna har en viktig uppgift i att planera och undanta de områden som är känsliga. Varje vindkraftsanläggning genomgår också en mycket omfattande miljöprövning. Många anläggningar får inte tillstånd.

Men det finns heller ingen anledning att överdriva vindkraftens lokala intrång. Som jämförelse kan nämnas att det totala antalet vindkraftanläggningar i Sverige tar upp en yta som är ungefär hälften så stor som den yta som skogsbruket avverkar till kalhyggen varje år.  Till skillnad från vindkraften behöver inte heller skogsavverkningarna miljöprövas, utan det räcker oftast med en anmälan till Skogsstyrelsen.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att producera förnyelsebar el, inte minst från vindkraft. Tack vare goda vindlägen och ett förhållandevis väl utbyggt elnät kan vi producera ren el till betydligt lägre kostnader än vad som är möjligt i flera av våra grannländer och på kontinenten. Vi har också tillräckligt med plats för att bygga vindkraft med stor hänsyn till både natur och närboende. Detta är goda nyheter för både klimatet, industrin och vanliga elkonsumenter.

Annika Helker Lundström, Vd Svensk Vindenergi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel