Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Allt renare luft i Östersund

Östersundarna andas friskare luft i dag än för 20 år sedan. Totalt har kostnaderna för åtgärderna varit 96,7 miljoner kronor. Men om man frågar kommunalrådet Karin Thomasson (Mp) anser hon att det är värt vartenda öre.

– Jag tycker inte att det är dyrt. Vi har minskat våra utsläpp av växthusgaser med över 40 procent sedan 1990. Klimatmålet för 2020 är att vi ska ha reducerat utsläppen med 60 procent, säger hon.

Solen skiner över biogasstationen i Göviken. Här tankar Karin Thomasson själv, förstås.

– Men vi hade inte haft några biogasanläggningar om inte klimatprojekten funnits, säger hon.

De projekt som hon talar om ingår i klimatinvesteringsprogrammet Klimp. Det är Naturvårdsverket som beviljar bidrag som delas ut till långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. För Nyhetsbyrån Sirens räkning har man sammanställt samtliga projekt i Sverige som fått bidrag mellan 2003 och 2008. Enligt listan framgår det att Östersund hittills lagt 96,7 miljoner kronor på klimatbefrämjande åtgärder. Av den summan består 27, 5 miljoner av statliga bidrag.

– Det kan hända att varje enskild investering känns som mycket pengar, men i det stora hela har kommunen tjänat på det. Det kostar mer att inte göra något för den kostnaden kanske kommer senare, säger Karin Thomasson.

Av sammanställningen kan man också utläsa att koldioxidutsläppen mellan 2003 och 2008 har minskat med 15 343 ton per år i Östersund. Karin Thomasson nämner tankanläggningen för biogas och utbyggnaden av fjärrvärme som två lyckade projekt.

– Egentligen handlar det om att man fasat ut oljepannor både hos privatpersoner och på till exempel skolor, säger hon.

Ett annat framgångsprojekt är Grön trafik. Klimat- och mobilitetscentret, som bland annat arbetar för att minska klimatpåverkan från våra resor och transporter, står för en minskning av koldioxidutsläppen på 10 990 ton per år.

– Alla kommunens bilar ska vara miljöbilar. Inom hemtjänsten har man bytt ut bilarna mot elcyklar, det är bra både för hälsan och miljön, säger Karin Thomasson.

– Förutom att vi har lyckats sänka våra utsläpp väldigt mycket har projekten också gett ökad kunskap till privatpersoner. Grön trafik har jobbat otroligt bra med informationsspridning De arrangerar till exempel Europeiska trafikantveckan där den bilfria dagen ingår.

De mätningar som gjorts visar att kommunen har fått bättre luftkvalitet. Utsläppen av växthusgaser har minskat med över 40 procent sedan 1990. Det finns fortfarande skadliga partiklar i stadsluften och det har att göra med bilarnas dubbdäck och grusningen vintertid. Men även om vi aldrig kommer ifrån att trottoarerna måste sandas när halkan slår till finns det saker man kan jobba med.

– Man skulle kunna begränsa trafiken där folk rör sig mycket, som till exempel på Kyrkgatan. Dessutom är grusning en hel vetenskap. Olika grus dammar olika mycket, säger Karin Thomasson, som också är vice ordförande i klimatnätverket där 20 så kallade klimatkommuner ingår. En av spjutspetskommunerna är Östersund.

Men spelar Östersunds kommuns insatser för miljön någon roll i ett globalt perspektiv? Ja, säger Karin Thomasson, någon måste gå i bräschen vad gäller kunnande och teknik. Alla som jobbar med projekten får en stor kunskap som man också kan exportera.

Kommunen jobbar vidare i miljöns tecken. Den närmaste framtiden handlar det bland annat om stadsbussarnas bränsle. En ny bussupphandling är på gång och Karin Thomasson vet att man diskuterar etanol eller biogas. Och så ska staden få ett profilområde för ekologiskt och hållbart byggande.

– När Östersundsbostäder bygger på Remonthagen blir det med en tydlig hållbarhetsprofil. Sunda byggmaterial är ingen självklarhet inom byggbranschen, säger Karin Thomasson.