Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mellan två världar

/

Magdalena Kintopf är gravt hörselskadad men kan kommunicera med både hörande och döva.
För fem år sedan började hon på Mittuniversitetet. Det var första gången som hon kom i kontakt med en helt hörande skola.
– Det var en helt ny värld som öppnade sig för mig, berättar Magdalena.

Annons

Magdalena Kintopf gick från att enbart ha gått på döv- och hörselskadeanpassade skolor, i Härnösand och i Örebro, till ett universitet för hörande. Studietiden var till en början omtumlande med många nya intryck.
– I början var jag inte jättesocial för jag behövde vänja mig vid den nya situationen. Det var otroligt ansträngande att enbart fokusera på att höra allt runt i kring.

Magdalenas hörselskada innebär att hon kan både använda sig av teckenspråk och talspråk. Med hjälp av en hörapparat kan hon höra fast den har vissa begränsningar.
– Tar jag av mig hörapparaten hör jag nästan ingenting. Blir miljön för bullrig kan inte hörapparaten sortera bort allt sorl och då får jag börja läsa på andras läppar.

Just nu skriver Magdalena på sin D-uppsats och hon är färdigutbildad socionom. När hon började vid Mittuniversitetet i Östersund var hon ensam om att ha en grav hörselskada bland studenterna. Under den första studietiden fick Magdalena anpassa skolan för att kunna följa undervisningen. Bristen på information är något som hon i dag är kritisk till.
– Det är inte många som vet hur man ska bemöta en hörselskadad. Det borde vara självklart att jag går här för att få en utbildning och då borde jag slippa att behöva utbilda skolan om hur allt fungerar kring min hörselskada och vilken teknik som krävs.

Magdalena fick själv informera lärarna hur de skulle bete sig under lektionerna för att hon skulle kunna följa undervisningen. Bland annat att lärarna inte ska tala med ansiktet mot tavlan och att de ska använda hörselslinga. En hörselslinga är en ledning som läggs ut i en lokal med en förstärkare som sänder ljud från en mikrofon till hörapparaten. Läraren har under lektionen på sig en mikrofon och Magdalena kan ställa in hörapparaten så att hon enbart hör slingan.
– De stora salarna har hörselslinga inbyggd men sedan finns en portabel slinga som man kan bära med sig och installera i en lokal, vilket vaktmästaren hjälper till med.

Ibland använder sig Magdalena av tolkar under seminarier och diskussioner då hörslingan inte räcker till.
Magdalena tycker att hon har fått ett enormt stöd av sina klasskompisar på universitetet.
– När jag kom hit fick jag börja om från början. Klasskompisarna hjälpe mig att komma in i den hörande världen. Om en lärare glömde att ta på sig mikrofonen hjälpte de till att påminna så att jag slapp tjata om den hela tiden.

Även om hon trivs bland hörande känner sig Magdalena tryggare bland döva där hon kommunicerar med teckenspråk. När Magdalena umgås med döva kan hon lättare hänga med i konversationer. Om hörandepersoner talar i mun på varandra eller inte tittar på Magdalena när de talar med henne får hon svårare att hänga med i samtalen och blir tystare.
– Teckenspråk känns mer naturligt och betyder så mycket för mig. Jag hänger bättre med i samtal för vi söker mer visuell kontakt vilket inte hörande gör i samma utsträckning.

I dag har Magdalena flera hörande vänner och hennes värld har blivit bredare även om hon inte alltid kan delta i allt som hennes hörande vänner kan göra. Magdalena kan bland annat inte gå på teater, bio, om de inte textar på svenska, och konserter. När hon går ut på krogen och dansar hör Magdalena enbart basljudet.
– Så fort basen försvinner i musiken tror jag att låten är slut, men om jag ser att andra dansar så fortsätter jag också att dansa.
På fritiden är Magdalena mycket aktiv i föreningslivet och är bland annat med i Sveriges dövas ungdomsförbund som anordnar mycket aktiviteter runt om i landet och jobbar med intressepolitiska frågor.
– Det blir ett andningsuppehåll. Jag kan samla kraft och vara mig själv eftersom jag inte behöver anstränga mig lika mycket som jag måste göra bland hörande, säger Magdalena.

För att skapa en bättre förståelse både för hörselskadade och döva tycker Magdalena att informationen måste spridas bredare ute i samhället. Högskolor och universitet borde bjuda in hörselskadade och personer med andra funktionshinder och diskutera om hur de vill bli bemötta och vad deras funktionshinder innebär.
– Människor från alla utbildningar möter ju någon gång i sitt yrkesliv personer med olika funktionshinder och det vore bra om du visste hur de ska agera kring oss.

Men hon ångrar inte att hon valde att studera vid Mittuniversitetet i Östersund.
– Jag känner mig mycket tryggare och starkare som person. Jag vet vem jag är och framför allt vad jag klarar av.

Mer läsning

Annons