Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förbryllande fynd av nya fladdermöss i jämtländska trollskogar

/

Ingen vet vilka sorters fladdermöss som finns i de jämtländska troll-skogarna. Länsstyrelsen begär pengar hos Naturvårdsverket för en större inventering.

Annons

Fladdermusfaunan i Jämtland är dåligt utforskad. När två områden inventerades förra året gjordes anmärkningsvärda nya fynd, vid Döda fallet och Fors skogskyrkogård i Östjämtland.

– Det dök upp några fladdermöss som inte är kända sedan tidigare varav en oidentifierad art som vi inte är säkra på vad det är, säger Bengt Pettersson på länsstyrelsen.

Fladdermusen skickar ut serier av högfrekventa skrik och lyssnar efter ekot när den orienterar sig i mörkret.

När fladdermöss inventeras används en ultraljudsdetektor. Inspelade ljud matchas mot ett ”bibliotek” av ultraljud där 18 kända fladdermusarter i Sverige ingår.

– Döda fallet visade sig vara en riktigt het plats när det gäller fladdermöss. Det är ovanligt med så många inom ett så begränsat område, säger Bengt Pettersson.

– Men länet behöver tittas över helt och hållet. Vi vet ingenting om fladdermössen som finns här, säger Bengt Pettersson.

Vid en inventering i Västernorrland framkom att några arter som tidigare inte funnits norr om Gävletrakten hade flyttat upp.

Före 2008 var endast nordisk fladdermus, Brandts- och mustaschfladdermus samt vattenfladdermus kända i Jämtland.

Efter provinventeringen i Östjämtland tillkom även långörad fladdermus och ytterligare en oidentifierad art.

Det ses som anmärkningsvärt med nyfynd av två arter, efter att endast två områden inventerats.

I gränstrakten till Västernorrland finns några sorter som mycket väl skulle kunna finnas i Jämtland: stor- och gråskimlig fladdermus.

Även trollfladdermus och fransfladdermus har påträffats i länets närhet.

Fladdermusen jagar insekter på nätterna och dess undanskymda tillvaro har bidragit till mystik och myter.

Vad vinner man med att inventera fladdermöss i länet?

– Generellt kan man säga att dom har något att tala om för oss om tillståndet i naturen genom sin blotta närvaro.

– En annan bit är att den population som befinner sig i utkanten på utbredningsområdet kan ha väldigt värdefulla genetiska egenskaper som innebär att de klarar sig bättre, säger Bengt Pettersson.

Det har konstaterats att fladdermöss kan få rejält med stryk av vindkraftverk, men det är oklart varför.

Att den hänsynen inte tas i miljökonsekvensbeskrivningar för vindkraftverk förvånar Sven-Arne Svensson, som var med och utförde förra årets fladdermusinventering i Östjämtland.

– Man borde inventera runt de områden där man tänker bygga vindkraftverk. Nu vet ingen hur det ser ut där, säger han.

Varför hittade ni så många fladdermöss där ni inventerade?

– Vid Döda fallet skiftar miljön. Det finns urskog, gammal odlingsmark, tallskog, Indalsälvens vatten och en del kärr runtomkring. Ska fladdermöss existera måste det finnas mycket mat i form av insekter och så är det där, säger Sven-Arne Svenson.

– Vissa kan låta lite hur som helst ibland och blir därför jättesvåra att artbestämma. Det enda vi kan redovisa då är okända fladdermöss. Egentligen är arten känd men vi har inte kunnat indikera vad det är.

Så det är ingen vampyr ni har träffat på vid Döda fallet?

– Nej sådana finns bara i Sydamerika, då har dom nog kommit lite fel, skrattar Sven-Arne Svensson.

Var skulle det vara intressant att gå vidare med fladdermusinventeringen i Jämtland/Härjedalen?

– Vi är nyfikna att titta på hur långt mot trädgränsen fladdermössen rör sig. Ovanför den sägs det inte finnas några men vi vet också att trädgränsen flyttat längre upp mot fjällen.

Sven-Arne Svenson bedömer att omkring 300 utspridda platser behöver inventeras för att det ska bli möjligt att göra en grundläggande inventering av vilka arter som finns i Jämtland och omfattningen.

– Min förhoppning är att även från länsstyrelsen kan få fram pengar till det här. Naturvårdsverkets bidrag täcker inte alls vad en inventering kommer att kosta, säger Sven-Arne Svensson.

Mer läsning

Annons